02.05.2018

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності за березень 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за березень 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності за березень 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за березень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за березень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року за січень-березень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за березень 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за березень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за березень 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за березень 2018 року

Самооцінка домогосподарствами України доступності окремих товарів та послуг (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) за 2017 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за березень 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах за березень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за березень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року за січень-березень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних  працівників по регіонах за березень 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників по регіонах за березень 2018 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до відповідного періоду попереднього року за березень 2018 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до попереднього місяця за березень 2018 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до відповідного місяця попереднього року за січень-березень 2018 року

Заробітня плата (інфографіка) за березень 2018 року