30.05.2018

Публікація

Збірник "Таблиця "витрати–випуск" України в основних цінах " за 2016 рік

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності за квітень 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квітень 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності за квітень 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квітень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за квітень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року за січень-квітень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за січень-квітень 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за квітень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за січень-квітень 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квітень 2018 року

Стан виплати заробітної плати за квітень 2018 року

Діяльність підприємств оптової торгівлі за 2017 року

Виробництво промислової продукції за видами (щомісячна інформація) за січень-квітень 2018 року

Зовнішня торгівля України послугами з країнами ЄС (остаточні дані) за 2017 (остаточні дані)

Зовнішня торгівля послугами України з країнами світу (за видами послуг) (остаточні дані) за 2017 (остаточні дані)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу за 2017 (остаточні дані)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами за 2017 (остаточні дані)

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу за 2017 (остаточні дані)

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за видами за 2017 (остаточні дані)

Динаміка географічної структура зовнішньої торгівлі послугами (1996-2017) за 2017 (остаточні дані)

Прямі  інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) за січень-березень 2018 року   

Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну за січень-березень 2018 року 

Прямі  інвестиції (акціонерний капітал): за країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах за січень-березень 2018 року

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих  інвестицій (акціонерного капіталу) та обсяг прямих  інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення по регіонах за січень-березень 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за квітень 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах за квітень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за квітень 2018 року

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року за січень-квітень 2018 року

Середньомісячна заробітна плата штатних  працівників по регіонах за січень-квітень 2018 року

Середня заробітна плата штатних працівників по регіонах за квітень 2018 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до відповідного періоду попереднього року за січень-квітень 2018 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до попереднього місяця за квітень 2018 року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у % до відповідного місяця попереднього року за січень-квітень 2018 року