31.05.2018

Експрес-випуск

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг за квітень 2018 року

Публікація

Збірник "Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України" за 2010-2017 рр.

Статистична інформація

Експериментальний баланс фінансових активів і пасивів за 2016 року

Експериментальний баланс нефінансових активів за 2016 року

Наявність торгової мережі підприємств роздрібної торгівлі  на 01.01.2018

Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальні показники) за січень-березень 2018 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальні показники) за січень-березень 2018 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальні показники) за січень-березень 2018 року

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності  (щоквартальні показники) за січень-березень 2018 року

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (до відповідного періоду попереднього року) (щоквартальні показники) за січень-березень 2018 року

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (до відповідного кварталу попереднього року) (щоквартальні показники) за січень-березень 2018 року

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності ( у відсотках до відповідного періоду попереднього року) (щоквартальні показники) за січень-березень 2018 року

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року) (щоквартальні показники) за січень-березень 2018 року

Продукція сільського господарства у постійних цінах за 2017 (остаточні дані)

Індекси сільськогосподарської продукції за 1991-2017 рр.

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції  за квітень 2017 року

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції  за окремими видами  діяльності переробної промисловості за січень-квітень 2018 року

Кількість та загальна площа житлових будівель, на які отримано документи на право виконання будівельних робіт за видами (щоквартальна інформація) за січень-березень 2018 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі  товарами (остаточні дані) за 2017 рік

Товарна структура зовнішньої торгівлі України (остаточні дані) за 2017 рік

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами (остаточні дані) за 2017 рік

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу (остаточні дані) за 2017 рік

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi (остаточні дані) за 2017 рік

Щомісячні обсяги зовнішньої торгівлі товарами за країнами світу (за уточненими річними даними) за 2017 рік

Щомісячні обсяги товарної структури зовнішньої торгівлі (за уточненими річними даними) за 2017 рік

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС (за уточненими річними даними) за 2017 рік

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2017рр.) за 2017 рік

Капітальні інвестиції за регіонами (щоквартальні показники) за січень-березень 2018 року

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного періоду попереднього року) (щоквартальні показники) за січень-березень 2018 року

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного кварталу попереднього року) (щоквартальні показники) за січень-березень 2018 року

Прийняття в експлуатацію квартир у житлових будинках за місцем будівництва по регіонах (щоквартальна інформація) за січень-березень 2018 року