19.10.2018

Статистична інформація

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2017 (остаточні дані)

Витрати на персонал підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах  за 2017 (остаточні дані)

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2017 (остаточні дані)

Витрати на оплату праці підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах за 2017 (остаточні дані)

Власний капітал підприємств за видами економічної діяльності за 2017 рік

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності за 2017 рік

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2017 (остаточні дані)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах за 2017 (остаточні дані)

Кількість зайнятих працівників на суб’єктах господарювання за регіонами за 2017 рік

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності за 2017 рік

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2017 (остаточні дані)

Кількість найманих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах за 2017 (остаточні дані)

Кількість найманих працівників на суб’єктах господарювання за регіонами за 2017 рік

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2017 (остаточні дані)

Кількість підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах за 2017 (остаточні дані)

Кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення за 2017 (остаточні дані)

Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності за 2017 рік

Кількість суб’єктів господарювання за регіонами за 2017 рік

Оборотні активи підприємств за видами економічної діяльності за 2017 рік

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2017 (остаточні дані)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах за 2017 (остаточні дані)

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності за 2017 рік

Обсяги реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за 2010-2017рр. (остаточні дані)

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за регіонами за 2017 рік

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2017 рік

Поточні зобов’язання і забезпечення підприємств за видами економічної діяльності за 2017 рік

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності  за 2017 (остаточні дані)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості за 2017 (остаточні дані)

Необоротні активи підприємств за видами економічної діяльності за 2017 рік

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2017 (остаточні дані)

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості за 2017 (остаточні дані)

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2017 (остаточні дані)

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2017 (остаточні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємства за регіонами за 2017 (остаточні дані)

Фінансові результати до оподаткування з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за регіонами за 2017 (остаточні дані)

Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності за 2017 (остаточні дані)

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності за 2017 (остаточні дані)

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності промисловості за 2017 (остаточні дані)

Чистий прибуток (збиток) з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за регіонами за 2017 (остаточні дані)

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
24.09.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше