Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                          Запрошуємо  на  навчання                                                                                                                         

Сервіс для респондентів "Пошук за кодом ЄДРПОУ"

Респонденти Донецької та Луганської областей можуть подати звітність до будь-якого територіального органу державної статистики

Сервіс для визначення кодів  видів економічної діяльності
за КВЕД-2010

До уваги користувачів

   

Березень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

Квітень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 Статистика регіонів

 

 

 

 

Інфографіка

 

Калькулятор інфляції

 

 

Новини

30.03.2018

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2018 році

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-лютий 2018 року

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами за IV квартал 2017 року

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (2010-2018 роки)

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2018 році

Основні показники ринку праці (2000-2017)

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та статусом зайнятості за 2017 рік

Неформально зайняте населення за статтю,  місцем проживання та віковими групами за 2017 рік

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності у 2016-2017 роках

Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи у 2000-2017 роках

Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості у 2000-2017 роках

Населення за причинами економічної неактивності у 2010-2017 роках

Неформально зайняте населення по регіонах за 2017 рік

Загальноосвітні навчальні заклади (1990-2017)

Професійно-технічні навчальні заклади (1990-2017)

Підготовлено експрес-випуски:

Доходи та витрати населення у 2017 році

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у лютому 2018 року

29.03.2018

Виробництво промислової продукції за видами в Україні та по регіонах у січні-лютому 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2018 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2018 рік

Стан виплати заробітної плати на 1 березня 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2018 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2018 рік

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2018 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2018 році, у % до попереднього місяця

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2018 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2018 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2018 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2018 році

Підготовлено експрес-випуск:

Валовий регіональний продукт у 2016 році

28.03.2018

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у січні-лютому 2018 року

Індекси будівельної продукції за регіонами у 2018 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у січні-лютому 2018 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2018 році

Підготовлено експрес-випуски:

Заробітна плата у лютому 2018 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 2018 року

27.03.2018

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-лютий 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-лютий 2018 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-лютий 2018 року

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2018 роках

Економічно активне населення за регіонами у 2017 році

Економічно неактивне населення за регіонами у 2017 році

Рівень економічної активності населення за регіонами у 2017 році

Зайняте населення за регіонами у 2017 році

Рівень зайнятості населення за регіонами у 2017 році

Безробітне населення (за методологією МОП) за регіонами у 2017 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами у 2017 році

Зареєстроване безробіття населення за регіонами у 2017 році

Економічна активність населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2017 році

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2017 році

Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2017 році

Економічно неактивне населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2017 році

Основні показники ринку праці (щоквартально, кумулятивно з початку року) у 2017 році

Зведені національні рахунки за 2012-2016рр.

Рахунки інституційних секторів економіки України за 2016 році

26.03.2018

Використання палива за лютий 2018 року

Запаси палива на 1 березня 2018 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець лютого 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-лютому 2018 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-лютому 2018 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у лютому 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у лютому 2018 року

Індекси будівельної продукції у січні-лютому 2018 року

Індекси будівельної продукції у 2018 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2018 році

Рослинництво (1990-2017)

Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду у 2017 році (остаточні дані)

Підготовлено експрес-випуск:

Зайнятість та безробіття населення в ІV кварталі 2017 року

23.03.2018

Чисельність населення на 1 лютого 2018 року та середня чисельність за січень 2018 року

Природний рух населення у січні 2018 року

Міграційний рух населення у січні 2018 року

Страйки та їх наслідки, за окремими видами економічної діяльності

Підготовлено експрес-випуск:

Виконання будівельних робіт у січні–лютому 2018 року

22.03.2018

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу за сiчень 2018 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами за січень 2018 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень 2018 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні 2018 році

Товарна структура зовнішньої торгівлі України за січень 2018 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за січень 2018 року

Валовий внутрішній продукт України у фактичних цінах за 2017 рік

Валовий внутрішній продукт України у цінах попереднього року за 2017 рік

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2017 рік

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2017 рік

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у 2017 році

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за IV квартал 2017 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за III квартал 2017 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за II квартал 2017 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за I квартал 2017 року

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2017 рік

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства за цілями за 2017 рік

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів у 2017 році

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за IV квартал 2017 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за III квартал 2017 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за II квартал 2017 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за I квартал 2017 року

Зведені національні рахунки за ІV квартал 2017 року

Підготовлено експрес-випуск:

Промислове виробництво у січні–лютому 2018 року

21.03.2018

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів у січні-лютому 2018 року

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів у січні-лютому 2018 року

Перевезення вантажів залізничним транспортом у січні-лютому 2018 року

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у січні-лютому 2018 року

Регіональна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні-лютому 2018 року

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-лютому 2018 року

Підготовлено експрес-випуск:

Валовий внутрішній продукт у І–ІV кварталах 2017 року й у 2017 році

20.03.2018

Індекси цін реалізованої сільськогосподарської продукції у 2018 році

Середні ціни реалізованої сільськогосподарської продукції у 2018 році

Середні ціни реалізованої сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-лютому 2018 року

Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у лютому 2018 року

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням у січні-лютому 2018 року

Підготовлено експрес-випуски:

Про надання населенню субсидій у лютому 2018 року

Оборот роздрібної торгівлі у січні–лютому 2018 року

Підсумки роботи транспорту у січні–лютому 2018 року

19.03.2018

Особисті селянські господарства на 1 січня 2018 року

Особисті селянські господарства за регіонами на 1 січня 2018 року

Підготовлено експрес-випуск:

Демографічна ситуація у січні 2018 року

16.03.2018

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів у 2016 році

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів у IV кварталі 2016 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів у IIІ кварталі 2016 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів у IІ кварталі 2016 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів у I кварталі 2016 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у 2016 році

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у IV кварталі 2016 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у IIІ кварталі 2016 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у IІ кварталі 2016 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у I кварталі 2016 року

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2016 рік

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства за цілями за 2016 рік

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту у 2016 році

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту у 2016 році

Валовий внутрішній продукт України у цінах попереднього року у 2016 році

Валовий внутрішній продукт України у фактичних цінах у 2016 році

Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2017 році

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2018 році

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2017 року

Внесення мінеральних та органічних добрив (1990-2017)

Вищі навчальні заклади (1990-2017)

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля України товарами у січні 2018 року

15.03.2018

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій у 2018 році (за даними державної служби зайнятості)

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2018 році

Індекси споживчих цін по регіонах у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги по регіонах у лютому 2018 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги по регіонах у лютому 2018 року (до грудня попереднього року)

14.03.2018

Середні споживчі ціни на товари (послуги) за лютий 2018 року

Кількість сільськогосподарських тварин на 1 березня 2018 року

Виробництво продукції тваринництва за видами у січні-лютому 2018 року

Підготовлено експрес-випуск:

Індекс сільськогосподарської продукції у січні−лютому 2018 року

13.03.2018

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 березня 2018 року

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 березня 2018 року

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2017 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2017 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекс тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2017 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2017 році (до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2003-2017 роках (IV квартал до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2004-2017 роках (до попереднього року)

12.03.2018

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2017 році (остаточні дані)

Індекси зовнішнього обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2017 році (остаточні дані)

Індекси внутрішнього обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2017 році (остаточні дані)

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2017 році (остаточні дані)

Індекси зовнішнього обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у 2017 році (остаточні дані)

Індекси внутрішнього обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у 2017 році (остаточні дані)

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у 2017 році (остаточні дані)

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах за 2017 рік (остаточні дані)

Обсяг промислової продукції, реалізованої за межі країни, за видами діяльності у 2017 році (остаточні діні)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2017 році (остаточні дані)

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2018 року (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2018 року (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2018 року (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2018 року (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) за видами економічної діяльності за 2017 рік

Прямі інвестиції (боргові інструменти): за країнами світу, видами економічної діяльності, по регіонах за 2017 рік

Прямі інвестиції (акціонерний капітал): за країнами світу у розрізі видів економічної діяльності; видами економічної діяльності у розрізі країн світу за 2017 рік

Капітальні інвестиції (щоквартальні показники) за січень-грудень 2017 року (попередні дані)

Прийняття в експлуатацію квартир у житлових будинках за місцем будівництва по регіонах (щоквартальна інформація)

Кількість та загальна площа прийнятих в експлуатацію будівель по регіонах у 2017 році

Кількість та загальна площа житлових будівель, на які отримано документи на право виконання будівельних робіт (нове будівництво), по регіонах

07.03.2018

Базовий індекс споживчих цін

Загальна площа та кількість квартир в прийнятих в експлуатацію житлових будинках (2010-2017)

Соціально-економічне становище України за січень 2018 року

Соціально-економічний розвиток України за січень 2018 року

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до відповідного місяця попереднього року)

Стан і розвиток зв'язку за 2017 рік

Кількість сільськогосподарських тварин на 1 січня 2018 року

Виробництво продукції тваринництва за видами за 2017 рік

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін у лютому 2018 року

06.03.2018

Вітання Голови Держстату І. Вернера з 8 Березня

Діяльність підприємств сфери послуг у 4 кварталі 2017

05.03.2018

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень 2018 року

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності промисловості у 2010-2017 роках

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2017 роках

Динаміка середньомісячної заробітної плати за регіонами у 1995-2017рр.

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати (1995-2017 роки)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у січні 2018 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у січні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у січні 2018 року

02.03.2018

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2018 році

Стан виплати заробітної плати на 1 лютого 2018 року

Структура фонду оплати праці штатних працівників по регіонах за квартал у 2017 році

Рух кадрів по регіонах за квартал у 2017 році

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, по регіонах за квартал у 2017 році

Використання робочого часу працівників по регіонах за квартал у 2017 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, по регіонах за квартал у 2017 році

Середня кількість працівників сільського господарства по регіонах за квартал у 2017 році

Середня кількість працівників по регіонах за квартал у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві по регіонах за квартал у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата по регіонах за квартал у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та регіонами за квартал у 2017 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину по регіонах за квартал у 2017 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2017 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2017 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2017 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності за квартал у 2017 році

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали грудень та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2017 році

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності за квартал у 2017 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2017 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльностіза квартал у 2017 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2017 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності за квартал у 2017 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2017 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за квартал у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2017 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності за квартал у 2017 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2017 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності за квартал у 2017 році

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2018 році

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (2010-2018 роки)

Підготовлено експрес-випуск:

Робота аспірантури та докторантури у 2017 році

01.03.2018

Капітальні інвестиції за видами активів 2017 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 2017 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2017 рік

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2017 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (до відповідного періоду попереднього року) за 2017 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за 2017 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності (у відсотках до відповідного періоду попереднього року) за 2017 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності за 2017 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Капітальні інвестиції за регіонами за 2017 рік

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного періоду попереднього року) за 2017 рік

Індекси капітальних інвестицій за регіонами за 2017 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2018 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2018 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2018 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2018 рік

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2018 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2018 році, у % до попереднього місяця

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2018 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2018 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2018 році

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)