Національна академія
статистики, обліку та аудиту

 

Навчання за бюджетні кошти                                         Навчання за бюджетні кошти

Респонденти Донецької та Луганської областей можуть подати звітність до будь-якого територіального органу державної статистики

Сервіс для визначення кодів
видів економічної діяльності за КВЕД-2010

Сервіс для респондентів "Пошук за кодом ЄДРПОУ"
До уваги користувачів

   

Оприлюднення інформації

Вересень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 25 26 27 28 29 30

   

Подання звітності

 Вересень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 25 26 27 28 29 30

   

 Статистика регіонів

 

 

 

 

Інфографіка

   

Калькулятор інфляції

 

 

Новини

31.08.2018

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-липень 2018 року

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2018 році

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2010-2018 роках

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2018 році

Підготовлено експрес-випуски:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у липні 2018 року

Стан зовнішньоекономічних відносин із країнами Європейського Союзу в І півріччі 2018 року

30.08.2018

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (до відповідного періоду попереднього року) за 2018 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за 2018 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності (у відсотках до відповідного періоду попереднього року) за 2018 рік

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності за 2018 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Капітальні інвестиції за видами активів 2018 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2018 рік

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2018 рік

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 2018 року

Капітальні інвестиції за регіонами за 2018 рік

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного періоду попереднього року) за 2018 рік

Індекси капітальних інвестицій за регіонами за 2018 рік (у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

Виробництво промислової продукції за видами в Україні та по регіонах у січні-липні 2018 року

29.08.2018

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в економіці України/з України (за періоди з початку року) у січні-червні 2018 року

Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну за січень-червень 2018 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України/з України: за країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах (за періоди з початку року) за січень-червень 2018 року

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення по регіонах за січень-червень 2018 року

Прийняття в експлуатацію квартир у житлових будинках (нове будівництво) за місцем будівництва по регіонах у січні-червні 2018 року

Кількість та загальна площа житлових будівель, на які отримано документи на право виконання будівельних робіт (нове будівництво), за видами у січні-червні 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2018 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2018 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2018 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2018 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2018 році

Стан виплати заробітної плати на 1 серпня 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2018 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2018 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2018 рік

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року у 2018 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2018 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2018 році, у % до попереднього місяця

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2018 році, % до відповідного місяця попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2018 році, у % до відповідного періоду попереднього року

28.08.2018

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-липень 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-липень 2018 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-липень 2018 року

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2018 роках

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у січні-липні 2018 року

Індекси будівельної продукції за регіонами у 2018 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у січні-липні 2018 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2018 році

Підготовлено експрес-випуски:

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 серпня 2018 року

Заробітна плата у липні 2018 року

27.08.2018

Підготовлено експрес-випуски:

Житлове будівництво у січні–червні 2018 року

Капітальні інвестиції у січні–червні 2018 року

23.08.2018

Вітання В. о. Голови Держстату І. Жук з нагоди Дня Незалежності України

Використання палива за липень 2018 року

Запаси палива на 1 серпня 2018 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець липня 2018 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у липні 2018 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-липні 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у липні 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-липні 2018 року

Зовнішня торгівля послугами України з країнами світу (за видами послуг) у І півріччі 2018 року

Індекси будівельної продукції у січні-липні 2018 року

Індекси будівельної продукції у 2018 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2018 році

Підготовлено експрес-випуски:

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг у II кварталі 2018 року

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств за січень–червень 2018 року

22.08.2018

Підготовлено експрес-випуски:

Промислове виробництво у січні–липні 2018 року

Виконання будівельних робіт у січні–липні 2018 року

21.08.2018

Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2017 році  (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів у січні-липні 2018 року

Перевезення вантажів залізничним транспортом у січні-липні 2018 року

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів у січні-липні 2018 року

Регіональна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні-липні 2018 року

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у січні-липні 2018 року

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-липні 2018 року

Перевезення вантажів автомобільним транспортом за видами вантажів у І півріччі 2018 року

Чисельність населення на 1 липня  2018 року та середня чисельність у січні-червні 2018 року

Природний рух населення у січні-червні 2018 року

Міграційний рух населення у січні-червні 2018 року

20.08.2018

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень-червень 2018 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у І півріччі 2018 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі у І півріччі 2018 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у червні 2018 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у І півріччі 2018 року

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу у сiчні-червні 2018 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами за I півріччя 2018 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами за І півріччя 2018 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі послугами у І півріччі 2018 року

Кількість засобів фіксованого телефонного зв'язку на 1 липня 2018 року

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку за І півріччя 2018 року

Кількість абонентів зв'язку на 1 липня 2018 року

Підготовлено експрес-випуски:

Підсумки роботи транспорту в січні–липні 2018 року

Про надання населенню субсидій у липні 2018 року

Оборот роздрібної торгівлі у січні–липні 2018 року

17.08.2018

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами у 2018 році

Кількість вакансій за видами економічної діяльності у 2018 році

Кількість вакансій за професійними групами у 2018 році

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію за професійними групами у 2018 році

Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у січні-липні 2018 року

Кількість вакансій за регіонами у 2018 році

Індекси сільськогосподарської продукції у 2018 році

Індекси цін реалізованої сільськогосподарської продукції у 2018 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-липні 2018 року

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням у січні-липні 2018 року

Підготовлено експрес-випуски:

Демографічна ситуація за січень-червень 2018 року

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку  за січень-червень 2018 року

16.08.2018

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2018 році

Обсяг виробництва, урожайність та зібрана площа сільськогосподарських культур за їх видами по регіонах на 01 серпня 2018 року

Підготовлено експрес-випуски:

Розподіл працівників за розмірами заробітної плати за червень 2018 року

Індекс сільськогосподарської продукції за січень-липень 2018 року

15.08.2018

Індекси споживчих цін по регіонах у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги по регіонах у липні 2018 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги по регіонах у липні 2018 року (до грудня попереднього року)

Перевезення вантажів морським транспортом за видами вантажів у I півріччі 2018 року

Перевезення вантажів річковим транспортом за видами вантажів у I півріччі 2018 року

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій у 2018 році (за даними державної служби зайнятості)

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2018 році

14.08.2018

Здійснено оперативну оцінку ВВП за II квартал 2018 року

Очікування сільськогосподарських підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2018)

Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами промислової діяльності та основними промисловими групами (2015-2018)

Очікування будівельних підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2018)

Очікування підприємств роздрібної торгівлі щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2018)

Очікування підприємств сфери послуг щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2018)

Індикатор економічних настроїв (2017-2018)

Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2018 році

Підготовлено експрес-випуски:

Зовнішня торгівля України послугами у I півріччі 2018 року

Зовнішня торгівля України товарами у І півріччі 2018 року

Зовнішньоторговельний баланс України у І півріччі 2018 року

13.08.2018

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 серпня 2018 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 серпня 2018 року

Таблиці народжуваності, смертності та середньої очікуваної тривалості життя за 2017 рік

Виробництво продукції тваринництва за видами по регіонах у січні-липні 2018 року

Кількість сільськогосподарських тварин по регіонах на 1 серпня 2018 року

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2018 році (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2018 році (до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2018 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекс тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

10.08.2018

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Індекси цін виробників промислової продукції у липні 2018 року (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у липні 2018 року (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-липні 2018 року (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у липні 2018 року (до відповідного місяця попереднього року)

09.08.2018

Базовий індекс споживчих цін

Очікування сільськогосподарських підприємств у IІI кварталі 2018 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування промислових підприємств у IІI кварталі 2018 року щодо перспектив розвитку їх ділової активност

Очікування будівельних підприємств у ІII кварталі 2018 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування підприємств роздрібної торгівлі у ІII кварталі 2018 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Очікування підприємств сфери послуг у IІI кварталі 2018 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін

07.08.2018

Соціально-економічний розвиток України за січень-червень 2018 року

03.08.2018

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до попереднього кварталу)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до грудня попереднього року)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-червні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у червні 2018 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у червні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у січні-червні 2018 року

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) за 2018 рік

02.08.2018

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-червень 2018 року

01.08.2018

Характеристика домогосподарств (1999-2017)

Структура сукупних витрат домогосподарств (1999-2017)

Структура сукупних ресурсів домогосподарств (1999-2017)

Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів (2005-2017)

Диференціація життєвого рівня населення (1999-2017)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2017)

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2010-2018 роках

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2018 році

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2018 році

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
31.08.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)