Календар оприлюднення статистично інформації на 2015 рік

 

Статистична інформація

 

Демографічна
та соціальна статистика
Економічна статистика Багатогалузева
статистична інформація

Доходи та умови життя

Культура

Населені пункти та житло

Населення та міграція

Освіта

Охорона здоров'я

Правосуддя та злочинність

Ринок праці

Соціальний захист

Державні фінанси, податки та публічний сектор

Економічна діяльність04.12.2015

Зовнішньоекономічна діяльність

Наука, технології та інновації

Макроекономічна статистика

Національні рахунки

Ціни04.12.2015

Комплексна статистика01.12.2015

Регіональна статистика04.12.2015