Archives

Total population, as of 1 January, 2005

 

1. Available population

(thsd. persons)

 

As of 2005.01.1

Average annual populations 2004. 01-12

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Ukraine

47280,8

32009,3

15271,5

47451,6

32077,0

15374,6

Autonomous Republic of Crimea

1994,3

1254,0

740,3

1999,7

1256,3

743,4

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

1720,1

813,1

907,0

1728,2

813,7

914,5

Volyn

1044,8

526,2

518,6

1046,8

526,2

520,6

Dnipropetrovsk

3476,2

2893,5

582,7

3489,5

2902,6

586,9

Donetsk

4671,9

4217,1

454,8

4696,4

4237,8

458,6

Zhytomyr

1345,3

760,2

585,1

1352,5

762,3

590,2

Zakarpattya

1248,5

462,5

786,0

1249,8

463,0

786,8

Zaporizhzhya

1877,2

1427,7

449,5

1884,9

1430,2

454,7

Ivano-Frankivsk

1393,6

590,6

803,0

1395,7

590,4

805,3

Kyiv

1778,9

1050,1

728,8

1786,4

1050,8

735,6

Kirovohrad

1083,9

659,2

424,7

1092,0

662,9

429,1

Luhansk

2440,3

2105,4

334,9

2456,4

2118,0

338,4

Lviv

2588,0

1549,8

1038,2

2593,2

1550,2

1043,0

Mykolayiv

1229,5

821,9

407,6

1235,0

823,9

411,1

Odesa

2415,7

1594,6

821,1

2422,9

1598,4

824,5

Poltava

1572,5

935,5

637,0

1581,5

938,4

643,1

Rivne

1160,7

546,3

614,4

1162,4

546,3

616,1

Sumy

1243,9

815,2

428,7

1252,8

819,3

433,5

Ternopil

1119,6

478,5

641,1

1123,1

480,1

643,0

Kharkiv

2848,4

2251,5

596,9

2857,5

2255,6

601,9

Kherson

1138,2

687,1

451,1

1144,0

690,1

453,9

Khmelnytskiy

1388,0

724,2

663,8

1394,6

724,4

670,2

Cherkasy

1357,1

740,6

616,5

1364,8

742,3

622,5

Chernivtsi

911,5

372,6

538,9

913,0

372,7

540,3

Chernihiv

1187,7

709,0

478,7

1197,3

711,9

485,4

City of Kyiv

2666,4

2666,4

х

2652,7

2652,7

х

City of Sevastopol

(city council)

378,6

356,5

22,1

378,5

356,5

22,0