Archives

Administrative units, as of 1 January 2013*

 

 

Districts

Cities

of which

cities  govem with special status,  republican and regional importance

Districts within city

Rural settlements of urban type

Rural districts

Rural settlements

Ukraine

490

460

180

111

885

10279

28441

Autonomous Republic of Crimea

14

16

11

3

56

243

948

oblasts

 

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

27

18

6

-

29

661

1461

Volyn

16

11

4

-

22

379

1054

Dnipropetrovsk

22

20

13

18

46

288

1435

Donetsk

18

52

28

21

131

253

1118

Zhytomyr

23

12

5

2

43

579

1613

Zakarpattya

13

11

5

-

19

307

579

Zaporizhya

20

14

5

7

22

263

915

Ivano-Frankivsk

14

15

5

-

24

477

765

Kyiv

25

26

13

-

30

605

1126

Kirovohrad

21

12

4

2

27

376

995

Luhansk

18

37

14

4

109

206

781

Lviv

20

44

9

6

34

633

1850

Mykolayiv

19

9

5

4

17

287

894

Odesa

26

19

7

4

33

439

1125

Poltava

25

15

5

5

21

467

1810

Rivne

16

11

4

-

16

338

1000

Sumy

18

15

7

2

20

384

1466

Ternopil

17

18

1

-

17

580

1023

Kharkiv

27

17

7

9

61

381

1679

Kherson

18

9

3

3

31

259

658

Khmelnytskiy

20

13

6

-

24

568

1414

Cherkasy

20

16

6

2

15

525

824

Chernivtsi

11

11

2

3

8

252

398

Chernihiv

22

16

3

2

29

525

1481

 

 

 

 

 

 

 

 

City of Kyiv

-

1

1

10

-

-

-

Sevastopol agglomeration

-

2

1

4

1

4

29

*Source: official web-site of Verkhovna Rada of Ukraine