Archives: 2014| 2013 |2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Population (by estimate) as of August 1, 2014. Average annual populations January-July 20141

(persons)

 

Present population

Resident population

as of August 1, 2014

average populations January-July 2014

as of August 1, 2014

average populations January-July 2014

Ukraine

42981850

43027485

42812213

42857848

Vinnytsya

1614329

1616295

1607244

1609210

Volyn

1043183

1042243

1040455

1039515

Dnipropetrovsk

3282115

3287273

3278806

3283964

Donetsk2

4322828

4333355

4309943

4320470

Zhytomyr

1259866

1261189

1260635

1261958

Zakarpattya

1258441

1257645

1255608

1254812

Zaporizhzhya

1769814

1772823

1769025

1772034

Ivano-Frankivsk

1382407

1382251

1379681

1379525

Kyiv

1728499

1726989

1722720

1721210

Kirovohrad

984306

985935

977891

979520

Luhansk2

2228481

2233977

2223884

2229380

Lviv

2536125

2537281

2517755

2518911

Mykolayiv

1166227

1167300

1165512

1166585

Odesa

2394149

2395321

2383089

2384261

Poltava

1453185

1455695

1445347

1447857

Rivne

1160641

1159746

1159581

1158686

Sumy

1127295

1130126

1125103

1127934

Ternopil

1071353

1072340

1068102

1069089

Kharkiv

2728952

2733097

2713316

2717461

Kherson

1070025

1071296

1068593

1069864

Khmelnytskiy

1304811

1305902

1301648

1302739

Cherkasy

1256211

1258084

1252582

1254455

Chernivtsi

908518

908513

905453

905448

Chernihiv

1061429

1064128

1052887

1055586

City of Kyiv

2868660

2868681

2827353

2827374

1 Excluding the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea and the city Sevastopol.

2 Data can be rivesed.