Archives

Administrative units, by region Ukraine as of 1 January 20171

 

 

Districts

United territorial community

 Total

of which cities  govem with special status, republican and regional importance

 Districts within city

Rural settlements of urban type

 Rural settlements

Ukraine

490

216

460

189

111

885

28 377

Autonomous Republic of Crimea

14

-

16

11

3

56

947

oblasts

 

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

27

3

18

6

-

29

1 457

Volyn

16

7

11

4

-

22

1 054

Dnipropetrovsk

22

34

20

13

18

46

1 435

Donetsk

18

3

52

28

21

131

1 115

Zhytomyr

23

10

12

5

2

43

1 613

Zakarpattya

13

2

11

5

-

19

578

Zaporizhya

20

7

14

5

7

22

914

Ivano-Frankivsk

14

4

15

6

-

24

765

Kyiv

25

2

26

13

-

30

1 126

Kirovohrad

21

5

12

4

2

27

991

Luhansk

18

2

37

14

4

109

780

Lviv

20

15

44

9

6

34

1 850

Mykolayiv

19

1

9

5

4

17

885

Odesa

26

8

19

9

4

33

1 124

Poltava

25

12

15

6

5

21

1 805

Rivne

16

14

11

4

-

16

999

Sumy

18

15

15

7

2

20

1 455

Ternopil

17

26

18

4

-

17

1 023

Kharkiv

27

2

17

7

9

61

1 673

Kherson

18

1

9

4

3

31

658

Khmelnytskiy

20

22

13

6

-

24

1 414

Cherkasy

20

6

16

6

2

15

824

Chernivtsi

11

10

11

2

3

8

398

Chernihiv

22

5

16

4

2

29

1 465

 

 

 

 

 

 

 

 

City of Kyiv

-

-

1

1

10

-

-

Sebastopol agglomeration

-

-

2

1

4

1

29

1 Data from the official web-portal of Verkhovna Rada of Ukraine