Архів

Індекси цін виробників промислової продукції у І кварталі 2018 року¹

(до попереднього кварталу)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

107,0

107,8

104,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

107,7

107,4

108,3

з неї:

Добування кам'яного вугілля

102,9

102,9

-

Добування сирої нафти та природного газу

105,0

105,0

-

Добування металевих руд

112,1

114,8

108,4

Переробна промисловість

104,4

104,4

103,8

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

102,7

102,8

102,2

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

102,4

102,4

104,6

Виробництво молочних продуктів

103,5

103,7

98,3

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

103,3

103,3

101,8

Виробництво цукру

98,1

98,5

2

Виробництво напоїв

105,1

105,1

105,2

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

102,8

102,5

103,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

105,9

105,6

106,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

98,5

98,0

114,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

105,7

107,5

100,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

104,4

104,9

101,4

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

104,4

104,5

103,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

106,1

108,4

103,5

Машинобудування

107,5

108,1

106,1

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

105,2

103,6

109,0

Виробництво електричного устатковання

109,8

112,2

102,6

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

105,9

105,9

106,2

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

108,3

108,6

107,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

113,7

113,7

-

Товари проміжного споживання

107,0

108,5

104,7

Інвестиційні товари

106,5

106,2

107,3

Споживчі товари короткострокового використання

102,6

102,8

102,2

Споживчі товари тривалого використання

104,3

103,3

105,9

Енергія

110,0

110,0

114,6

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.