Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у березні 2018 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

100,3

100,5

99,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

95,2

93,8

99,9

з неї:

Добування кам'яного вугілля

100,0

100,0

-

Добування сирої нафти та природного газу

98,9

98,9

-

Добування металевих руд

89,3

79,1

100,1

Переробна промисловість

100,2

100,6

99,1

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

100,5

101,2

98,1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

101,0

101,1

95,9

Виробництво молочних продуктів

100,6

100,7

99,3

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

101,6

101,9

97,6

Виробництво цукру

92,5

92,5

2

Виробництво напоїв

101,6

101,7

100,8

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

99,9

100,1

99,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

99,8

100,7

97,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

96,3

96,3

94,5

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

100,7

101,3

98,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

101,5

101,6

99,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

101,8

102,1

99,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

100,2

100,5

99,9

Машинобудування

100,7

101,3

99,2

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

101,6

100,5

104,8

Виробництво електричного устатковання

100,0

100,4

98,9

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

100,0

100,5

99,3

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

101,6

102,9

97,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

103,1

103,1

-

Товари проміжного споживання

98,5

97,7

99,6

Інвестиційні товари

101,2

101,8

98,8

Споживчі товари короткострокового використання

100,4

101,1

98,0

Споживчі товари тривалого використання

100,7

100,6

101,0

Енергія

101,5

101,6

94,5

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.