Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у серпні 2018 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

101,3

101,3

101,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

100,2

100,3

100,1

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

102,6

102,6

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

100,6

100,6

-

Добування металевих руд

07

98,9

97,7

100,2

Переробна промисловість

C

101,6

101,6

101,7

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

101,4

101,4

101,6

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

102,5

102,5

100,9

Виробництво молочних продуктів

10.5

100,8

100,6

103,4

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

101,4

101,2

104,5

Виробництво цукру

10.81

101,8

101,9

2

Виробництво напоїв

11

100,7

100,7

100,8

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

100,6

100,5

101,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

101,5

101,2

102,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

107,7

108,0

99,3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,8

101,0

100,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

100,4

100,4

100,5

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

100,8

100,6

102,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

100,9

100,1

101,7

Машинобудування

26-30

101,2

100,7

102,4

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

101,4

101,7

100,5

Виробництво електричного устатковання

27

101,0

100,7

101,6

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,5

100,4

100,7

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

102,1

100,7

106,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

101,2

101,2

-

Товари проміжного споживання

 

100,6

100,1

101,3

Інвестиційні товари

 

101,1

100,6

102,6

Споживчі товари короткострокового використання

 

101,3

101,2

101,4

Споживчі товари тривалого використання

 

100,7

100,7

100,9

Енергія

 

102,0

102,0

99,2

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
11.09.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше