Архів: 2018| 2017-2004

Індекси цін виробників промислової продукції у березні 2018 року¹

(до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

119,1

121,7

111,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

119,6

131,3

89,5

з неї:

Добування кам'яного вугілля

138,4

138,4

-

Добування сирої нафти та природного газу

109,4

109,4

-

Добування металевих руд

113,9

158,6

86,4

Переробна промисловість

115,6

116,0

114,7

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

111,1

113,2

104,0

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

125,7

126,1

109,0

Виробництво молочних продуктів

113,9

114,0

105,7

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

114,7

115,0

106,7

Виробництво цукру

88,8

89,1

2

Виробництво напоїв

116,9

117,0

111,9

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

111,4

111,7

108,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

113,0

112,3

113,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

125,4

123,0

181,3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

112,6

114,8

106,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

111,2

112,1

103,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

112,4

112,5

109,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

122,6

121,7

122,8

Машинобудування

118,2

119,1

114,9

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

109,5

107,8

112,6

Виробництво електричного устатковання

127,4

137,0

106,3

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

113,3

112,9

113,9

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

119,1

118,0

123,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

127,4

127,4

-

Товари проміжного споживання

119,2

123,1

112,9

Інвестиційні товари

117,0

117,0

115,5

Споживчі товари короткострокового використання

110,4

112,6

104,4

Споживчі товари тривалого використання

112,5

111,0

115,5

Енергія

125,8

125,7

181,3

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.