Архів: 2018| 2017-2004

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-серпні 2018 року¹

(до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

117,9

120,1

111,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

119,6

127,3

96,8

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

128,7

128,7

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

112,9

112,9

-

Добування металевих руд

07

116,4

148,6

94,0

Переробна промисловість

C

114,3

114,8

112,9

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

110,1

111,4

105,1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

116,9

117,2

106,5

Виробництво молочних продуктів

10.5

113,5

114,0

101,3

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

114,1

114,7

102,2

Виробництво цукру

10.81

83,3

83,7

2

Виробництво напоїв

11

117,1

117,2

109,1

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

111,1

111,7

106,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

112,5

112,5

112,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

123,5

122,0

154,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

110,7

113,7

102,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

111,9

113,0

102,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,4

112,8

106,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

120,2

120,2

119,7

Машинобудування

26-30

117,1

119,2

111,2

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

109,2

107,5

112,2

Виробництво електричного устатковання

27

126,5

136,9

103,6

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

111,7

112,5

111,0

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

118,3

119,0

116,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

126,3

126,3

-

Товари проміжного споживання

 

117,6

120,8

112,4

Інвестиційні товари

 

115,4

116,1

111,6

Споживчі товари короткострокового використання

 

109,6

111,0

105,4

Споживчі товари тривалого використання

 

110,6

109,7

113,0

Енергія

 

124,2

124,2

154,8

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
11.09.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше