Consumer price indices by region in 2018 (to December of previous year)

 

Archives

Consumer price indices by region in 2018

(to December of previous year)

(percent)

 

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Ukraine1

101,5

102,4

103,5

104,4

104,4

104,4

           

Vinnytsya

101,3

102,1

102,9

103,9

103,9

103,7

           

Volyn

101,7

102,1

102,9

103,7

103,6

103,7

           

Dnipropetrovsk

101,5

102,3

103,7

104,6

104,6

104,6

           

Donetsk

101,6

102,4

103,4

104,4

104,6

104,4

           

Zhytomyr

101,4

102,2

102,9

103,4

103,4

103,2

           

Zakarpattya

102,4

103,5

105,0

105,6

105,8

105,4

           

Zaporizhzhya

101,6

102,5

103,5

104,4

104,1

104,7

           

Ivano-Frankivsk

101,8

102,7

103,6

104,6

104,5

104,6

           

Kyiv

101,6

102,9

104,1

104,6

104,8

105,0

           

Kirovohrad

101,5

102,2

103,5

104,2

104,5

104,0

           

Luhansk

101,3

101,8

102,6

104,1

104,0

103,7

           

Lviv

101,7

102,7

103,9

104,7

104,7

104,6

           

Mykolayiv

101,4

102,1

103,6

104,4

104,2

103,7

           

Odesa

101,6

102,4

103,5

104,4

104,4

104,4

           

Poltava

101,5

102,3

103,5

104,3

104,3

104,2

           

Rivne

101,4

102,1

102,9

103,6

103,5

103,5

           

Sumy

101,2

102,4

103,7

104,5

104,3

104,2

           

Ternopyl

101,1

102,4

103,2

103,9

104,6

104,4

           

Kharkiv

101,1

102,3

103,2

104,6

104,2

104,6

           

Kherson

101,8

102,6

104,3

105,3

105,2

104,2

           

Khmelnytskiy

101,5

102,5

103,1

104,0

103,9

104,0

           

Cherkasy

101,1

102,2

103,1

104,1

104,2

104,1

           

Chernivtsi

102,1

102,7

103,6

104,4

104,0

104,2

           

Chernihiv

101,7

102,6

103,7

104,6

104,1

103,9

           

Kyiv city

101,3

101,9

103,8

104,8

104,6

105,0

           

1 Data exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions.