Archives: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Migration of population January-March 20181

     (persons)

 

Arrivals

 Departures

Net migration, decrease (–)

Ukraine

107079

101034

6045

Vinnytsya

4102

4655

-553

Volyn

2730

2679

51

Dnipropetrovsk

6724

6319

405

Donetsk

3401

4612

-1211

Zhytomyr

3669

3807

-138

Zakarpattya

1588

1620

-32

Zaporizhzhya

2886

3151

-265

Ivano-Frankivsk

3156

2927

229

Kyiv

10609

5305

5304

Kirovohrad

2859

2972

-113

Luhansk

1266

2068

-802

Lviv

6094

6237

-143

Mykolayiv

2542

2858

-316

Odesa

9164

7314

1850

Poltava

4530

4026

504

Rivne

3398

3503

-105

Sumy

3027

3145

-118

Ternopil

3227

3022

205

Kharkiv

8226

7928

298

Kherson

2178

2502

-324

Khmelnytskiy

3960

3902

58

Cherkasy

3151

3369

-218

Chernivtsi

2097

1936

161

Chernihiv

2862

2794

68

City of Kyiv

9633

8383

1250

1 Data exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions.