Archives: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Migration of population January-June  20181

(persons)

 

Arrivals

 Departures

Net migration, decrease (–)

Ukraine

235614

224414

11200

Vinnytsya

8485

9615

-1130

Volyn

5958

5899

59

Dnipropetrovsk

15633

13631

2002

Donetsk

7595

11183

-3588

Zhytomyr

8221

8293

-72

Zakarpattya

3214

3156

58

Zaporizhzhya

6679

7231

-552

Ivano-Frankivsk

6767

6521

246

Kyiv

22952

11483

11469

Kirovohrad

6345

6588

-243

Luhansk

2930

5043

-2113

Lviv

13772

13795

-23

Mykolayiv

5537

5978

-441

Odesa

16821

13903

2918

Poltava

11485

10726

759

Rivne

7434

7969

-535

Sumy

7192

7574

-382

Ternopil

7843

7741

102

Kharkiv

19605

18178

1427

Kherson

4519

5237

-718

Khmelnytskiy

9169

9067

102

Cherkasy

7504

7991

-487

Chernivtsi

3925

3963

-38

Chernihiv

6140

6238

-98

City of Kyiv

19889

17411

2478

1 Data exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions.

 

© SSC of Ukraine, 1998-2018
Date of the Last modifications: 21.08.2018