Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009-2008

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-червень 2018 року

(млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість1

B+C+D+E

96447,7

70,4

136719,2

29,6

40271,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

45919,8

74,1

48059,3

25,9

2139,5

Переробна промисловість

C

39172,4

75,0

69763,1

25,0

30590,7

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

4932,1

70,8

12792,0

29,2

7859,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

532,7

70,9

652,8

29,1

120,1

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

3818,2

85,4

4146,8

14,6

328,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1411,9

77,8

3505,5

22,2

2093,6

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

8277,6

80,2

8872,1

19,8

594,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1979,6

88,9

1995,5

11,1

15,9

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

247,5

80,5

6526,7

19,5

6279,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

8977,1

73,5

19797,8

26,5

10820,7

машинобудування

26+27+28+29+30

8420,3

73,6

10421,4

26,4

2001,1

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

911,5

75,8

1119,1

24,2

207,6

виробництво електричного устатковання

27

2357,9

75,5

2520,3

24,5

162,4

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

1524,7

72,6

2445,6

27,4

920,9

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

3626,2

72,2

4336,4

27,8

710,2

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

575,4

72,7

1052,5

27,3

477,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

11918,8

53,5

18371,1

46,5

6452,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-563,3

38,6

525,7

61,4

1089,0

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації: 24.09.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше