Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009-2008

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень–червень 2018 року

(млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість1

B+C+D+E

110359,6

1360353,5

8,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

53744,4

145010,0

37,1

Переробна промисловість

C

44731,4

847889,5

5,3

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

7908,7

276346,1

2,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

692,8

11763,5

5,9

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

4088,9

36470,1

11,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2545,1

50827,9

5,0

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

6598,8

32850,7

20,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2588,8

14348,7

18,0

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

225,4

60978,9

0,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

9687,0

253552,5

3,8

машинобудування

26+27+28+29+30

9540,8

90255,3

10,6

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

1025,2

6355,6

16,1

виробництво електричного устатковання

27

2139,4

15640,4

13,7

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

2556,6

32540,3

7,9

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

3819,6

35719,0

10,7

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

855,1

20495,8

4,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12868,1

349717,7

3,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-984,3

17736,3

-5,5

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації: 24.09.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше