Archives: 2018| 2017-2009

Index of industrial production, by region for January-May 2018¹

(percent)

 

May 2018 over April 2018

May 2018 over May 2017

January-May 2018 over January-May 2017

Ukraine

103,1

102,5

102,6

Vinnytsya

106,9

103,5

96,8

Volyn

108,7

105,9

106,4

Dnipropetrovsk

96,9

99,4

105,0

Donetsk

105,0

108,1

104,3

Zhytomyr

114,4

103,2

98,4

Zakarpattya

107,5

102,1

104,0

Zaporizhzhya

103,3

106,6

105,5

Ivano-Frankivsk

104,5

116,9

118,4

Kyiv

105,7

101,8

107,9

Kirovohrad

101,3

101,2

103,0

Luhansk

98,0

108,0

72,0

Lviv

109,5

104,5

105,3

Mykolayiv

99,5

96,0

99,6

Odesa

90,8

94,9

98,6

Poltava

95,4

99,8

100,4

Rivne

120,4

86,1

90,0

Sumy

99,1

97,5

108,2

Ternopil

121,3

106,9

102,0

Kharkiv

111,8

96,0

96,2

Kherson

107,3

98,7

99,5

Khmelnytskiy

110,5

89,2

92,0

Cherkasy

96,4

103,1

102,7

Chernivtsi

103,0

103,8

108,0

Chernihiv

105,8

95,3

93,4

City of Kyiv

110,1

102,8

97,4

1 Data exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions.