Archives: 2018| 2017-2009

Index of industrial production, by region for January-July 2018¹

(percent)

 

July 2018 over June 2018

July 2018 over July 2017

January-July 2018 over January-July 2017

Ukraine

101,4

102,9

102,6

Vinnytsya

109,1

101,9

97,9

Volyn

99,4

111,7

107,7

Dnipropetrovsk

108,8

106,6

104,9

Donetsk

98,7

101,6

104,3

Zhytomyr

109,6

100,9

99,0

Zakarpattya

87,2

109,0

105,1

Zaporizhzhya

96,7

103,4

105,0

Ivano-Frankivsk

99,1

108,4

115,8

Kyiv

96,3

76,2

100,7

Kirovohrad

90,2

88,7

100,1

Luhansk

103,0

90,0

78,0

Lviv

103,7

105,5

104,8

Mykolayiv

115,5

115,3

101,8

Odesa

81,1

90,4

95,4

Poltava

101,7

107,9

101,6

Rivne

89,6

83,9

88,2

Sumy

136,2

120,4

109,1

Ternopil

102,7

109,3

103,3

Kharkiv

102,9

108,3

99,2

Kherson

80,2

90,2

98,2

Khmelnytskiy

101,6

97,8

94,1

Cherkasy

103,3

96,8

101,9

Chernivtsi

101,4

104,6

107,3

Chernihiv

104,7

111,3

96,7

City of Kyiv

93,4

94,1

97,4

1 Data exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions.

 

© SSC of Ukraine, 1998-2018
Date of the Last modifications:28.08.2018