Archives: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007

Regional structure of retail trade turnover in January 20181

 

 

Turnover of retail trade in January 2018, mln.UAH

Volume indices of turnover of retail trade (in comparable prices) in January 2018 to January 2017, %

Ukraine

68828,4

109,6

Vinnytsya

1889,2

112,0

Volyn

1268,4

107,0

Dnipropetrovsk

6439,1

109,4

Donetsk

1912,8

107,8

Zhytomyr

1683,6

111,3

Zakarpattya

1770,3

121,8

Zaporizhzhya

2921,7

105,1

Ivano-Frankivsk

1534,6

107,5

Kyiv

4403,1

107,1

Kirovohrad

1302,5

108,4

Luhansk

524,5

108,6

Lviv

4273,9

110,2

Mykolayiv

1629,2

112,1

Odesa

5104,3

111,8

Poltava

2099,4

109,7

Rivne

1212,3

103,6

Sumy

1445,4

113,9

Ternopil

932,4

109,2

Kharkiv

5763,1

109,4

Kherson

1559,5

110,5

Khmelnytskiy

1653,5

107,6

Cherkasy

1668,7

113,8

Chernivtsi

1078,6

104,3

Chernihiv

1359,4

112,4

City of Kyiv

13398,9

108,1

1 Excluding the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea, Sevastopol city and part of the anti-terrorist operation zone.