Архів: 2018 |2017| 2016| 2015|

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у березні 2018 року1

(тис.грн)

 

Кількість АЗС2

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

6487

3654668,6

3477,3

1683493,3

1931469,0

15068,7

21160,3

3035163,9

1332404,6

144865,0

Вінницька

304

117070,8

15,2

70657,6

45640,0

-

758,0

107769,4

54563,3

4147,1

Волинська

165

97114,7

53,3

54766,8

38066,2

146,8

4081,6

165843,4

26092,3

2072,4

Дніпропетровська

469

329974,5

493,0

143239,5

183586,7

837,7

1817,6

181772,9

86075,4

13674,1

Донецька

227

114837,1

157,8

63089,8

51453,3

75,6

60,6

75891,0

56043,9

13249,4

Житомирська

231

95918,6

130,5

60346,1

35166,2

217,3

58,5

143567,8

47207,5

13017,1

Закарпатська

255

185735,6

261,6

79178,2

104451,7

178,1

1666,0

232606,3

22762,6

1565,4

Запорізька

299

197796,5

-

104326,3

92767,9

305,6

396,7

114658,7

67032,8

5766,1

Івано-Франківська

178

111052,7

-

55396,1

55321,7

-

334,9

119121,7

31973,9

1570,5

Київська

436

223297,0

189,8

72301,2

147570,8

2368,9

866,3

201749,0

140850,0

5016,2

Кіровоградська

197

79307,9

27,3

53473,8

25211,8

59,1

535,9

51963,5

39212,5

9063,6

Луганська

85

41239,1

-

29185,9

12016,5

-

36,7

21673,7

13775,5

1955,3

Львівська

369

260498,3

-

115878,8

139202,5

818,8

4598,2

283842,4

64577,5

2419,3

Миколаївська

262

97904,0

-

51373,8

45499,0

-

1031,2

82455,5

37819,1

5262,8

Одеська

414

294091,5

143,6

100812,3

192016,5

1080,8

38,3

161610,3

52983,8

1461,9

Полтавська

299

135032,4

404,2

83742,0

50301,2

370,0

215,0

127723,4

93354,9

15557,7

Рівненська

173

84674,2

47,6

45257,4

38015,1

154,3

1199,8

101299,3

30104,9

3113,9

Сумська

156

75670,9

164,3

46095,5

28983,4

55,4

372,3

55454,2

48561,2

12412,4

Тернопільська

192

63871,4

484,7

39673,6

23599,4

-

113,7

59402,7

34858,1

3320,8

Харківська

496

180059,6

336,3

75592,8

103182,9

629,3

318,3

142841,5

86778,2

6399,2

Херсонська

212

95607,5

201,0

55110,3

40229,1

2,1

65,0

60285,2

38099,8

3236,1

Хмельницька

236

105541,8

330,3

65976,7

39218,8

16,0

-

89034,9

59014,9

1970,9

Черкаська

257

132917,1

-

75762,8

55637,9

272,4

1244,0

126603,8

41885,2

5028,0

Чернівецька

172

73720,4

-

38252,9

35450,6

16,9

-

93353,1

11988,6

100,1

Чернігівська

194

71849,8

36,8

44526,6

26944,1

-

342,3

52609,6

47103,6

8904,1

м.Київ

209

389885,2

-

59476,5

321935,7

7463,6

1009,4

182030,6

99685,1

4580,6

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Включає автомобільні заправні станції та автомобільні газонаповнювальні компресорні станції.

3 Із вмістом спиртів, біоетанолу або їх сумішей від 5% і більше.

 

(т)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

95243,2

99,8

45270,6

48902,0

340,6

630,2

96438,4

58616,1

6066,8

Вінницька

3091,0

0,4

1892,0

1176,6

-

22,0

3456,0

2480,4

171,0

Волинська

2693,0

1,7

1521,3

1039,9

3,4

126,7

5993,6

1157,4

79,8

Дніпропетровська

8672,5

13,8

3831,3

4755,9

19,0

52,5

5745,9

3961,7

591,9

Донецька

2907,1

4,6

1629,1

1270,0

1,7

1,7

2355,8

2398,6

529,6

Житомирська

2539,7

3,7

1627,1

901,9

5,3

1,7

4804,4

2203,6

528,1

Закарпатська

4985,3

7,4

2247,4

2678,0

4,4

48,1

7215,4

975,3

61,1

Запорізька

5235,0

-

2799,0

2417,4

7,2

11,4

3636,8

2948,2

235,0

Івано-Франківська

2840,2

-

1457,6

1373,0

-

9,6

3633,3

1363,3

66,0

Київська

5763,4

5,4

1983,2

3690,0

55,7

29,1

6401,3

5741,6

212,8

Кіровоградська

2100,4

0,7

1431,7

651,1

1,4

15,5

1662,0

1748,8

412,0

Луганська

1066,0

-

764,0

300,6

-

1,4

684,6

586,3

75,7

Львівська

6679,8

-

3061,2

3466,3

19,4

132,9

8683,7

2720,7

93,7

Миколаївська

2582,3

-

1381,7

1170,8

-

29,8

2684,6

1689,3

221,8

Одеська

7585,5

4,1

2691,7

4863,4

25,1

1,2

5061,1

2283,6

58,9

Полтавська

3640,7

11,5

2292,5

1321,7

8,8

6,2

4203,0

4230,6

648,7

Рівненська

2231,6

1,4

1216,3

975,8

3,4

34,7

3188,6

1353,4

114,3

Сумська

2040,5

4,8

1256,6

767,0

1,3

10,8

1782,0

2121,6

524,1

Тернопільська

1683,8

14,3

1061,0

604,9

-

3,6

1891,3

1510,8

133,2

Харківська

4665,1

9,8

2041,0

2591,1

13,9

9,3

4493,8

3920,9

273,7

Херсонська

2496,7

5,6

1467,9

1021,2

0,1

1,9

1883,4

1641,7

128,5

Хмельницька

2788,0

9,5

1766,6

1011,5

0,4

-

2806,0

2634,2

89,4

Черкаська

3553,1

-

2062,5

1448,4

6,3

35,9

4086,6

1941,3

215,1

Чернівецька

1942,0

-

1026,5

915,1

0,4

-

2945,3

537,3

4,0

Чернігівська

1964,6

1,1

1235,3

718,1

-

10,1

1732,7

2179,4

397,2

м.Київ

9495,9

-

1526,1

7772,3

163,4

34,1

5407,2

4286,1

201,2

 

 

(у натуральному вираженні до вiдповiдного мiсяця попереднього року, %)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

72,3

26,9

70,9

74,9

86,0

34,5

75,1

95,7

78,4

Вінницька

73,1

10,5

76,8

70,0

26,6

63,7

131,9

62,9

Волинська

100,8

10,6

85,9

119,9

87,2

967,2

91,5

103,0

73,9

Дніпропетровська

69,8

54,3

65,1

74,3

103,8

48,5

79,2

105,9

82,6

Донецька

84,0

33,6

81,6

88,3

106,3

16,3

95,8

113,1

89,9

Житомирська

62,8

71,2

66,0

58,8

82,8

5,4

68,1

82,3

81,1

Закарпатська

93,2

67,9

103,3

89,0

100,0

32,6

92,2

85,5

30,7

Запорізька

77,7

-

73,4

84,1

81,8

30,0

75,3

90,6

77,8

Івано-Франківська

76,8

-

71,9

83,0

-

49,5

79,3

99,0

75,4

Київська

60,8

24,1

64,5

62,1

52,1

8,8

69,4

99,3

77,2

Кіровоградська

67,1

43,8

65,5

73,8

51,9

25,6

78,9

83,2

88,2

Луганська

75,4

-

78,4

69,0

-

56,0

85,4

113,6

99,6

Львівська

78,2

-

76,1

81,1

255,3

56,3

72,9

85,8

58,9

Миколаївська

72,2

-

70,3

75,5

-

53,4

91,0

91,1

64,7

Одеська

66,8

8,1

62,4

70,7

45,8

2,4

71,9

103,4

76,1

Полтавська

68,6

24,3

70,3

68,3

47,1

12,1

75,0

87,6

109,8

Рівненська

72,9

9,2

74,7

72,4

130,8

51,0

72,4

95,6

76,1

Сумська

72,8

27,9

74,4

72,3

50,0

34,5

85,0

95,8

87,3

Тернопільська

71,7

88,3

72,5

71,5

-

14,3

64,9

92,2

80,0

Харківська

64,6

10,3

63,6

66,9

107,8

37,1

66,5

84,0

77,8

Херсонська

70,2

57,7

67,9

74,4

14,3

13,9

72,8

111,6

27,5

Хмельницька

67,9

59,7

67,2

70,6

400,0

-

60,9

91,8

47,1

Черкаська

68,8

-

68,4

71,6

146,5

29,8

66,1

87,5

81,1

Чернівецька

74,2

-

70,7

78,6

-

-

70,3

100,9

18,9

Чернігівська

68,4

40,7

66,5

72,6

-

46,3

63,2

102,7

113,8

м.Київ

75,6

-

64,8

79,2

120,6

13,4

86,3

99,8

77,4

 

 

(у натуральному вираженні до попереднього мiсяця поточного року, %)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

107,3

89,3

109,7

105,1

105,0

124,0

109,1

109,2

107,6

Вінницька

123,7

100,0

126,1

120,6

102,8

130,0

146,2

102,0

Волинська

162,7

27,4

147,2

173,9

121,4

856,1

119,7

128,0

115,2

Дніпропетровська

100,5

100,7

99,9

101,1

103,8

93,8

108,6

106,2

111,3

Донецька

106,9

93,9

106,1

108,1

121,4

113,3

106,1

110,6

92,9

Житомирська

107,0

115,6

111,9

99,2

110,4

106,3

112,0

114,2

109,0

Закарпатська

113,6

88,1

143,2

97,0

110,0

104,3

110,6

100,5

107,8

Запорізька

112,5

-

111,4

114,0

107,5

109,6

112,7

114,3

96,5

Івано-Франківська

111,1

-

113,1

109,1

-

101,1

108,0

110,3

105,1

Київська

101,4

110,2

104,4

100,0

106,1

75,8

102,9

104,6

113,1

Кіровоградська

104,4

87,5

104,9

103,7

73,7

104,7

108,9

103,9

103,7

Луганська

95,3

-

103,9

78,7

-

116,7

91,0

113,4

81,7

Львівська

112,9

-

114,7

111,3

130,2

112,6

110,3

113,2

112,2

Миколаївська

101,7

-

102,1

101,1

-

106,0

113,2

111,0

113,3

Одеська

106,8

107,9

107,0

106,8

95,1

109,1

110,3

109,4

106,7

Полтавська

97,2

62,2

96,2

99,5

96,7

92,5

101,8

104,0

122,6

Рівненська

115,7

200,0

119,9

110,7

136,0

116,1

108,5

124,5

110,8

Сумська

100,4

88,9

100,2

100,9

72,2

103,8

105,6

107,7

110,7

Тернопільська

111,5

145,9

114,4

106,2

-

116,1

101,4

107,6

114,0

Харківська

103,2

71,5

103,7

103,1

99,3

117,7

106,1

110,3

105,3

Херсонська

109,9

94,9

110,4

109,3

100,0

86,4

114,0

111,7

104,6

Хмельницька

112,0

94,1

111,3

113,6

100,0

-

111,6

109,0

109,2

Черкаська

104,9

-

105,6

104,1

108,6

102,9

105,7

109,5

112,4

Чернівецька

115,4

-

115,8

115,0

-

-

113,1

119,7

133,3

Чернігівська

107,2

84,6

107,8

106,1

-

114,8

112,8

104,7

108,4

м.Київ

99,8

-

99,1

100,0

104,1

82,2

100,0

95,9

106,1