Архів: 2018 |2017| 2016| 2015|

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у серпні 2018 року1

(тис.грн)

 

Кількість АЗС2

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

6591

5176252

2418,2

2244958,3

2825908,9

27708,9

75257,6

4636575,0

2199547,2

148139,3

Вінницька

323

173653

628,1

97362,7

72899,0

-

2763,0

197505,2

97863,0

3693,8

Волинська

170

93946

-

54996,2

36971,4

350,8

1627,4

258402,3

35356,7

1839,5

Дніпропетровська

468

462567

-

190742,1

264585,9

1779,1

5459,9

248822,2

131230,7

14944,2

Донецька

224

149637

335,7

77703,6

71072,3

203,8

322,0

95956,5

84415,9

13887,5

Житомирська

232

142018

188,9

80873,7

59528,5

477,6

949,3

189606,9

76598,7

11757,1

Закарпатська

254

218072

23,8

78311,9

133805,7

462,0

5468,6

293956,3

39123,2

4405,7

Запорізька

294

285826

-

139491,9

143264,5

486,1

2583,7

168314,1

121351,9

2623,6

Івано-Франківська

183

152781

-

75497,4

76298,4

-

984,9

183373,7

45301,3

1402,2

Київська

452

373063

34,6

116805,0

240791,2

4772,6

10659,2

362417,4

215793,6

7119,4

Кіровоградська

200

121258

14,0

76109,9

42005,3

145,7

2982,6

84332,2

78783,5

9546,6

Луганська

96

54122

-

35391,5

18730,0

-

-

38988,5

19713,6

2270,5

Львівська

381

338039

-

139102,7

189396,5

1330,2

8209,6

419828,5

109913,1

3147,2

Миколаївська

250

148413

-

69839,2

75855,8

-

2717,6

136774,1

67515,1

6550,0

Одеська

416

477523

40,4

151761,9

321238,2

2085,0

2397,8

286220,4

95994,0

1835,9

Полтавська

307

214826

68,3

124287,3

86885,2

631,1

2954,4

190718,9

155852,8

11559,7

Рівненська

176

115533

-

55699,5

56888,3

324,7

2620,9

149683,8

45979,7

3745,7

Сумська

160

118909

173,1

68450,2

47543,8

101,5

2640,3

94410,7

78812,9

13543,9

Тернопільська

193

92192

392,4

53933,8

36260,6

-

1605,6

113101,9

57959,1

3562,5

Харківська

510

263814

204,7

100383,5

156346,9

2547,7

4331,3

204233,4

148060,4

5790,2

Херсонська

215

173598

22,7

91325,1

81338,5

21,1

891,0

123849,2

80438,2

4742,5

Хмельницька

247

147959

242,3

88280,8

56058,7

113,7

3263,8

146959,9

99422,2

3334,5

Черкаська

263

239797

-

123103,2

112226,5

749,2

3717,7

225217,3

95960,7

4650,8

Чернівецька

177

95691

-

46562,4

48979,1

48,1

101,3

126686,3

28352,2

252,6

Чернігівська

183

86926

49,2

48683,4

36925,9

-

1267,1

68148,4

54698,0

6886,8

м.Київ

217

436090

-

60259,4

360012,7

11078,9

4738,6

229066,9

135056,7

5046,9

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Включає автомобільні заправні станції та автомобільні газонаповнювальні компресорні станції.

3 Із вмістом спиртів, біоетанолу або їх сумішей від 5% і більше.

 

(т)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

134476,9

69,2

60470,8

70726,9

622,1

2587,9

145708,0

86669,5

6162,6

Вінницька

4581,5

17,1

2611,2

1858,9

-

94,3

6378,9

3941,8

154,6

Волинська

2513,3

-

1496,5

952,4

8,2

56,2

8288,7

1387,8

74,2

Дніпропетровська

12135,3

-

5163,6

6746,2

39,3

186,2

7798,4

5139,7

605,6

Донецька

3778,1

9,3

2015,1

1739,0

4,3

10,4

3056,5

3271,7

562,0

Житомирська

3765,1

5,3

2199,6

1516,5

11,0

32,7

6059,3

2952,6

469,0

Закарпатська

5706,4

0,7

2108,3

3396,5

10,8

190,1

9019,3

1543,4

169,8

Запорізька

7555,8

-

3785,0

3670,0

11,5

89,3

5298,6

4764,0

107,4

Івано-Франківська

3889,8

-

1983,2

1872,8

-

33,8

5581,8

1780,7

59,7

Київська

9649,8

1,0

3175,9

5990,5

111,5

370,9

11497,5

8613,5

303,9

Кіровоградська

3238,7

0,4

2056,1

1075,7

3,4

103,1

2693,5

3073,5

455,5

Луганська

1378,6

-

911,6

467,0

-

-

1241,9

773,4

93,8

Львівська

8693,3

-

3690,2

4692,7

30,3

280,1

13060,6

4259,0

132,4

Миколаївська

3907,0

-

1901,7

1912,6

-

92,7

4339,6

2596,5

278,6

Одеська

12126,6

1,2

4056,5

7938,9

46,9

83,1

8819,2

3627,4

78,0

Полтавська

5724,3

1,8

3397,0

2209,3

14,8

101,4

6246,8

6387,0

488,6

Рівненська

3053,2

-

1510,0

1447,4

7,0

88,8

4695,3

1789,3

140,6

Сумська

3219,2

5,0

1880,9

1240,6

2,3

90,4

3002,7

3096,5

551,2

Тернопільська

2443,0

12,1

1456,8

919,4

-

54,7

3597,1

2277,7

145,6

Харківська

6821,5

5,9

2709,8

3896,7

59,2

149,9

6356,1

5912,3

239,9

Херсонська

4540,1

0,6

2452,3

2056,1

0,5

30,6

3847,7

3103,8

189,2

Хмельницька

3959,7

7,2

2399,0

1438,8

2,6

112,1

4642,6

3983,3

139,0

Черкаська

6363,5

-

3359,8

2859,9

16,7

127,1

7198,0

3764,0

200,9

Чернівецька

2525,7

-

1266,5

1254,6

1,1

3,5

3953,7

1130,6

10,2

Чернігівська

2358,6

1,6

1342,5

971,0

-

43,5

2196,1

2204,8

282,3

м.Київ

10548,8

-

1541,7

8603,4

240,7

163,0

6838,1

5295,2

230,6

 

(у натуральному вираженні до вiдповiдного мiсяця попереднього року, %)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

85,1

21,3

82,8

86,1

99,8

145,6

107,3

111,7

85,5

Вінницька

103,1

475,0

103,4

101,8

-

108,1

130,4

177,0

60,7

Волинська

77,9

-

75,5

79,7

143,9

155,2

108,4

104,7

66,1

Дніпропетровська

85,9

-

81,0

88,9

138,4

163,9

110,3

120,6

87,5

Донецька

86,0

41,3

81,8

91,7

148,3

212,2

103,3

126,8

100,4

Житомирська

82,6

69,7

81,5

83,9

104,8

87,7

96,0

88,7

74,5

Закарпатська

97,4

5,1

94,9

97,1

229,8

157,5

104,4

158,4

88,4

Запорізька

82,4

-

77,7

86,4

103,6

214,7

104,6

108,2

31,7

Івано-Франківська

81,4

-

80,0

82,3

-

143,2

106,5

99,8

75,5

Київська

89,7

3,8

93,1

86,2

138,9

129,8

116,5

109,0

115,8

Кіровоградська

87,2

23,5

83,2

91,0

79,1

193,1

126,5

117,2

107,3

Луганська

86,8

-

80,8

102,5

-

-

116,3

134,9

85,0

Львівська

92,6

-

89,8

92,3

248,4

155,3

109,9

124,4

99,3

Миколаївська

83,9

-

78,7

87,6

-

178,6

123,3

99,9

83,6

Одеська

84,4

2,6

81,8

86,1

61,1

134,5

99,5

99,1

91,4

Полтавська

72,8

5,4

71,2

73,9

69,2

216,2

102,8

99,5

81,1

Рівненська

77,4

-

80,7

74,7

114,8

72,4

103,6

115,6

89,0

Сумська

90,8

34,7

88,9

89,9

71,9

282,5

131,2

124,6

92,9

Тернопільська

78,6

69,5

78,8

75,1

-

303,9

105,8

121,5

89,5

Харківська

94,9

9,4

83,8

104,5

64,1

220,4

107,1

106,7

75,7

Херсонська

86,1

5,7

83,4

89,3

19,2

171,9

105,3

105,2

107,9

Хмельницька

81,2

32,9

80,3

79,1

433,3

222,4

97,7

109,9

79,7

Черкаська

94,9

-

93,7

95,0

114,4

132,4

116,7

120,1

81,9

Чернівецька

85,1

-

82,8

87,4

-

125,0

91,1

174,7

101,0

Чернігівська

81,1

72,7

77,6

84,6

-

151,0

101,9

122,7

86,5

м.Київ

72,5

-

66,4

73,0

99,5

83,7

93,0

89,9

98,1

 

(у натуральному вираженні до попереднього мiсяця поточного року, %)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

104,0

83,3

102,6

105,1

112,7

105,0

104,6

102,2

99,0

Вінницька

104,9

657,7

102,8

107,0

-

108,1

112,0

104,2

95,7

Волинська

105,0

-

102,6

108,5

115,5

110,2

110,0

104,5

99,2

Дніпропетровська

102,1

-

100,9

102,8

114,6

112,2

100,7

100,5

97,6

Донецька

102,7

1860,0

103,1

101,6

87,8

131,6

106,0

104,0

99,2

Житомирська

104,6

98,1

101,5

109,4

107,8

101,2

95,1

97,6

93,5

Закарпатська

100,7

41,2

98,7

101,7

99,1

105,7

100,8

104,7

103,2

Запорізька

100,9

-

100,1

101,7

109,5

96,4

93,8

97,7

88,4

Івано-Франківська

107,9

-

104,9

111,1

-

117,0

109,4

108,2

105,7

Київська

104,6

8,3

103,5

105,7

112,5

99,2

106,7

98,0

97,1

Кіровоградська

103,5

80,0

101,5

106,4

125,9

116,1

100,8

103,7

105,4

Луганська

102,2

-

98,9

109,7

-

-

132,4

102,9

95,3

Львівська

101,4

-

98,8

103,8

116,1

95,6

109,8

103,3

100,3

Миколаївська

103,0

-

101,7

103,6

-

122,1

94,4

101,6

106,2

Одеська

105,4

44,4

104,9

105,6

112,7

110,5

102,2

105,2

106,6

Полтавська

103,1

39,1

101,6

105,3

96,7

108,0

102,4

102,4

100,3

Рівненська

104,5

-

101,8

107,3

122,8

108,7

104,5

101,7

100,6

Сумська

113,9

68,5

110,4

119,2

100,0

125,0

132,1

111,6

102,2

Тернопільська

112,0

99,2

111,8

112,4

-

116,1

130,0

110,2

106,3

Харківська

102,7

62,1

100,2

103,4

200,0

111,2

100,8

98,0

101,6

Херсонська

103,4

60,0

102,1

104,9

125,0

110,5

99,1

102,3

100,6

Хмельницька

107,0

43,1

107,3

108,3

260,0

95,2

103,2

102,1

99,0

Черкаська

106,4

-

107,2

105,4

121,0

104,9

101,6

111,4

104,8

Чернівецька

103,0

-

99,7

106,8

61,1

94,6

101,4

99,3

92,7

Чернігівська

106,8

114,3

103,4

111,8

-

109,3

109,2

94,4

75,2

м.Київ

103,6

-

101,6

104,1

102,6

96,0

104,2

103,1

115,0

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
24.09.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше