Archives: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Regional structure of retail turnover of retail trade enterprises in January–May 20181

 

 

Retail turnover in January–May 2018, mln.UAH

Volume indices of retail turnover (in comparable prices), %

May 2018 to May 2017

January–May 2018 to January–May 2017

Ukraine

254854,6

104,9

105,7

Vinnytsya

5463,7

106,1

107,9

Volyn

4051,8

104,8

107,0

Dnipropetrovsk

25023,5

105,1

105,9

Donetsk

6967,1

100,2

104,7

Zhytomyr

5340,9

107,0

108,6

Zakarpattya

5185,7

98,3

101,9

Zaporizhzhya

10713,4

105,1

108,0

Ivano-Frankivsk

4786,5

108,7

106,8

Kyiv

18847,2

108,5

108,2

Kirovohrad

4484,0

101,3

104,4

Luhansk

1655,3

110,1

120,7

Lviv

16180,8

105,6

109,3

Mykolayiv

5606,7

102,8

106,7

Odesa

19686,0

104,2

103,5

Poltava

7323,1

104,0

107,5

Rivne

4071,3

102,7

104,6

Sumy

4321,9

102,8

107,1

Ternopil

2705,6

103,5

105,0

Kharkiv

20172,0

104,6

103,3

Kherson

5371,5

102,5

106,6

Khmelnytskiy

4393,8

101,4

104,9

Cherkasy

4738,0

102,0

104,1

Chernivtsi

2920,3

101,4

100,6

Chernihiv

4484,7

100,5

104,8

City of Kyiv

60359,8

106,2

104,3

1 Excluding retail turnover of individuals (entrepreneurs), temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea, Sevastopol city and a part temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions.