Архів

Валовий внутрішній продукт за 2018 рік

СНP-20081

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

Валовий внутрішній продукт

705 013

810 820

994 850

1 048 023

3 558 706

Склад валового внутрішнього продукту

 

 

 

 

 

1. За виробничим методом

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

23 143

37 110

161 446

139 058

360 757

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

43 079

51 276

55 895

63 008

213 258

Переробна промисловість

81 535

102 578

107 716

118 033

409 862

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

29 914

25 989

26 518

28 929

111 350

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2 293

3 062

3 190

3 051

11 596

Будівництво

11 771

17 502

21 649

32 002

82 924

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

96 569

111 858

128 211

134 818

471 456

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

48 787

54 502

60 674

62 026

225 989

Тимчасове розміщування й організація харчування

5 253

5 919

6 206

5 745

23 123

Інформація та телекомунікації

29 628

32 665

35 754

38 913

136 960

Фінансова та страхова діяльність

23 322

21 664

26 332

28 603

99 921

Операції з нерухомим майном

46 810

52 658

52 374

53 270

205 112

Професійна, наукова та технічна діяльність

21 962

27 127

31 141

30 215

110 445

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

10 236

12 068

12 552

12 450

47 306

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

45 402

52 921

55 717

60 836

214 876

Освіта

37 653

40 984

35 799

42 428

156 864

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

17 575

22 168

20 743

26 713

87 199

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4 267

4 706

4 988

6 109

20 070

Надання інших видів послуг

6 057

6 880

7 307

7 648

27 892

Податки на продукти

120 725

129 084

143 036

157 627

550 472

Субсидії на продукти

-968

-1 901

-2 398

-3 459

-8 726

2. За розподільчим методом

 

 

 

 

 

2.1. Оплата праці найманих працівників

322 869 

376 733

376 933

400 460

1 476 995

2.2. Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт

123 852

129 703

142 495

152 485

548 535

2.3. Валовий прибуток, змішаний дохід

258 292

304 384

475 422

495 078

1 533 176

3. За методом кінцевого використання

 

 

 

 

 

3.1. Кінцеві споживчі витрати

690 944

765 851

803 324

936 637

3 196 756

домашніх господарств

526 877

570 511

638 047

695 579

2 431 014

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

6 369

6 635

6 753

7 069

26 826

сектору загального державного управління

157 698

188 705

158 524

233 989

738 916

     індивідуальні споживчі витрати

101 258

114 060

75 415

121 583

412 316

      колективні споживчі витрати

56 440

74 645

83 109

112 406

326 600

3.2. Валове нагромадження капіталу

67 088

95 912

305 664

199 289

667 953

валове нагромадження основного капіталу

103 231

139 697

153 657

214 290

610 875

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

-36 346

-43 937

151 763

-15 196

56 284

придбання за виключенням вибуття цінностей

203

152

244

195

794

3.3. Експорт товарів і послуг

377 801

384 011

400 577

446 501

1 608 890

3.4. Імпорт товарів і послуг

-430 820

-434 954

-514 715

-534 404

-1 914 893

1   Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
22.03.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше