Архів

Валовий внутрішній продукт за 2018 рік

СНP-20081

цінах попереднього року; млн.грн)

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

Валовий внутрішній продукт

643 943

723 961

876 757

838 748

3 083 409

Склад валового внутрішнього продукту

 

 

 

 

 

1. За виробничим методом

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

21 013

36 339

160 298

109 966

327 616

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

42 675

44 196

46 308

47 439

180 618

Переробна промисловість

82 885

94 118

86 992

97 937

361 932

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

24 897

19 565

19 874

23 535

87 871

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2 183

2 617

2 696

2 455

9 951

Будівництво

9 292

17 785

18 852

23 153

69 082

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

96 973

115 270

107 044

105 876

425 163

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

42 752

50 015

50 882

49 711

193 360

Тимчасове розміщування й організація харчування

4 320

4 786

5 259

5 176

19 541

Інформація та телекомунікації

26 757

28 054

30 263

31 897

116 971

Фінансова та страхова діяльність

23 393

19 666

23 357

25 073

91 489

Операції з нерухомим майном

39 412

47 480

44 758

47 927

179 577

Професійна, наукова та технічна діяльність

17 974

23 079

26 079

23 997

91 129

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

8 943

9 398

9 458

9 487

37 286

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

39 677

42 145

40 911

42 692

165 425

Освіта

34 225

31 401

31 436

34 683

131 745

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

16 978

18 305

18 990

20 566

74 839

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4 047

4 153

4 475

4 814

17 489

Надання інших видів послуг

5 057

5 572

6 254

6 505

23 388

Податки на продукти

102 131

112 604

144 849

128 385

487 969

Субсидії на продукти

-1 641

-2 587

-2 278

-2 526

-9 032

2. За методом кінцевого використання

 

 

 

 

 

2.1. Кінцеві споживчі витрати

622 730

657 815

700 750

814 189

2 795 484

домашніх господарств

472 128

495 015

563 244

623 235

2 153 622

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

5 680

5 567

6 004

5 970

23 221

сектору загального державного управління

144 922

157 233

131 502

184 984

618 641

      індивідуальні споживчі витрати

95 377

96 388

67 560

100 337

359 662

      колективні споживчі витрати

49 545

60 845

63 942

84 647

258 979

2.2. Валове нагромадження капіталу

68 193

91 353

258 222

175 456

593 224

валове нагромадження основного капіталу

92 882

122 383

135 610

186 500

537 375

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

-24 884

-31 173

122 387

-11 228

55 102

придбання за виключенням вибуття цінностей

195

143

225

184

747

2.3. Експорт товарів і послуг

331 296

338 702

376 689

363 051

1 409 738

2.4. Імпорт товарів і послуг

-378 276

-363 909

-458 904

-513 948

-1 715 037

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
22.03.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше