Архів

Індекси основних соціально-економічних показників

по державах Співдружності у січні 2001 року

 

Basic social and economic indices for the CIS countries

in January 2001

 

(січень 2001р. у відсотках до січня 2000р.)

(January 2001 in persentage as compared with January 2000)

 

Валовий внутрішній продукт (у постійних цінах) Gross Domestic Product (at constant prices)

Індекси обсягу промислової продукції (у постійних цінах) Industrial production indices (at constant prices)

Індекси цін виробників промислової продукції Producer price indices

Індекси споживчих цін Consumer price indices

Роздрібний товарооборот (у постійних цінах; по всіх каналах реалізації) Retail trade turnover(at constant prices; through all channels of sales)

 

Азербайджан

107,9

105,4

109,1

101,8

109,3

Azerbaijan

Білорусь

102

103,7

249,7

190,5

117,5

Belarus

Вірменія

113,2

116,5

99,6

103,1

108,2

Armenia

Грузія

101,91

89,4

104,9

104,6

Georgia

Казахстан

109,61

111,6

108,3

108,2

110,32

Kazakhstan

Киргизстан

115,8

145,1

108,5

108,4

Kyrgyzstan

Молдова, Республіка

101,91

118,7

116,7

116,0

118,33

Moldova, Republic of

Російська Федерація

107,71

105,3

126,3

120,7

107,44

Russian Federation

Таджикистан

109,1

114,4

139,2

151,2

91,3

Tajikistan

Туркменістан

...

...

...

...

...

Turkmenistan

Узбекистан

1041

...

...

...

...

Uzbekistan

Україна

109,1

119,5

117,8

122,1

107,8

Ukraine

 

1 2000р. до 1999р.

2 Без підприємств харчування.

3 Торговельні організації.

4 Для зіставлення з іншими країнами, включаючи оборот підприємств харчування.

1 2000 compared with 1999.

2 Excluding public catering enterprises.

3 Trade organizations.

4 For comparability with other countries, including turnover of public catering enterprises.