Архів

Індекси основних соціально-економічних показників

по державах Співдружності у січні-лютому 2001 року

 

Basic social and economic indices for the CIS countries

in January-February 2001

 

(січень-лютий 2001р. у відсотках до січня-лютого 2000р.)

(January-February 2001 in persentage as compared with January-February 2000)

 

Валовий внутрішній продукт (у постійних цінах) Gross Domestic Product (at constant prices)

Індекси обсягу промислової продукції (у постійних цінах) Industrial production indices (at constant prices)

Індекси цін виробників промислової продукції Producer price indices

 

Індекси споживчих цін Consumer price indices

Роздрібний товарооборот (у постійних цінах; по всіх каналах реалізації) Retail trade turnover(at constant prices; through all channels of sales)

 

Азербайджан

108,2

106,6

109

101,6

109,1

Azerbaijan

Білорусь

100,6

101,8

242

185,6

116,1

Belarus

Вірменія

110,9

111,4

100,8

102,5

113,5

Armenia

Грузія

101,91

86,5

...

105,4

103,1

Georgia

Казахстан

109,61

109,8

108

108,5

112,92

Kazakhstan

Киргизстан

107,4

115,4

117

108,6

107,1

Kyrgyzstan

Молдова, Республіка

101,91

104,5

117

116,0

114,9

Moldova, Republic of

Російська Федерація

103,53

103,1

1254

122,24

108,05

Russian Federation

Таджикистан

106,4

112,9

140

151,9

91,7

Tajikistan

Туркменістан

...

...

...

...

...

Turkmenistan

Узбекистан

1041

...

...

...

...

Uzbekistan

Україна

107,6

116,7

117,1

120,5

105,6

Ukraine

 

1 2000р. до 1999р.

2 Оборот роздрібної торгівлі.

3 Виробництво продукції в базових галузях економіки (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, торгівля).

4 Лютий до лютого.

5 Для зіставлення з іншими країнами, включаючи оборот підприємств харчування.

1 2000 compared with 1999.

2 Turnover of retail trade.

3 Production of the main branches of the economy (manufacturing, agriculture, construction, transport and trade).

4 February compared with February.

5 For comparability with other countries, including turnover of public catering enterprises.