Архів

Індекси основних соціально-економічних показників

по державах Співдружності у січні-вересні 2001 року

 

Basic social and economic indices for the CIS countries

in January-September 2001

 

(січень-вересень 2001р. у відсотках до січня-вересня 2000р.)

(January-September 2001 compared with January-September 2000, percentage)

 

Валовий внутрішній продукт (у постійних цінах)

Gross Domestic Product (at constant prices)

Індекси обсягу промислової продукції (у постійних цінах)

Industrial production indices (at constant prices)

Індекси цін виробників промислової продукції

Producer price indices

 

Індекси споживчих цін

Consumer

price indices

Роздрібний товарооборот (у постійних цінах; по всіх каналах реалізації)

Rretail trade turnover(at constant prices; through all channels of sales)

 

Азербайджан

109,3

105,4

103,4

101,7

109,8

Azerbaijan

Білорусь

103

104,6

188,0

167,9

118,7

Belarus

Вірменія

109,9

103,8

100,1

103,3

115,2

Armenia

Грузія

104,8

99,3

102,4

105,4

104,4

Georgia

Казахстан

114,01

113,8

104,1

108,9

112,92

Kazakhstan

Киргизстан

106,7

107,1

112,8

108,0

106,2

Kyrgyzstan

Молдова, Республіка

103,11

112,2

113,4

111

114,2

Moldova, Republic of

Російська Федерація

105,73

105,2

114,84

120,04

110,05

Russian Federation

Таджикистан

112,1

116,0

133,6

145,6

96,4

Tajikistan

Туркменістан

...

...

...

...

...

Turkmenistan

Узбекистан

104,21

...

...

...

...

Uzbekistan

Україна

109,3

116,6

110,8

114,1

108,8

Ukraine

 

1 І півріччя до І півріччя.

2 Оборот роздрібної торгівлі.

3 Виробництво продукції в базових галузях економіки (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, торгівля).

4 Вересень до вересня.

5 Для зіставлення з іншими країнами, включаючи оборот підприємств харчування.

 

1 January-June compared with January-June.

2 Turnover of retail trade.

3 Production of the main branches of the economy (manufacturing, agriculture, construction, transport and  trade).

4 September compared with September.

5 For comparability with other countries, including turnover of public catering enterprises.