Архів

Індекси основних соціально-економічних показників

по державах Співдружності у січні-жовтні 2001 року

 

Basic social and economic indices for the CIS countries

in January-October 2001

 

(січень-жовтень 2001р. у відсотках до січня-жовтня 2000р.)

(January-October 2001 compared with January-October 2000, percentage)

 

Валовий внутрішній продукт (у постійних цінах)

Gross Domestic Product (at constant prices)

Індекси обсягу промислової продукції (у постійних цінах)

Industrial production indices (at constant prices)

Індекси цін виробників промислової продукції

 

 

Producer price indices

Індекси споживчих цін

 

Consumer

price indices

Роздрібний товарооборот (у постійних цінах; по всіх каналах реалізації)

Rretail trade turnover(at constant prices; through all channels of sales)

 

Азербайджан

109,4

104,7

102,9

101,6

109,6

Azerbaijan

Білорусь

103

104,4

181,6

165,3

119,8

Belarus

Вірменія

109,6

103,3

100,0

103,2

115,4

Armenia

Грузія

104,81

99,2

103,0

105,0

104,7

Georgia

Казахстан

113,71

113,5

102,9

108,7

113,52

Kazakhstan

Киргизстан

106

107,3

112,4

107,6

106,1

Kyrgyzstan

Молдова, Республіка

103,13

111,5

113,4

110

105,84

Moldova, Republic of

Російська Федерація

105,75

105,2

112,46

118,86

110,37

Russian Federation

Таджикистан

110,9

114,9

131,6

142,7

99,1

Tajikistan

Туркменістан

...

...

...

...

...

Turkmenistan

Узбекистан

104,23

...

...

...

...

Uzbekistan

Україна

109,1

116,1

110,1

113,2

109,1

Ukraine

 

1 Січень-вересень до січня-вересня.

2 Без обороту підприємств харчування.

3 І півріччя до І півріччя.

4 Торговельні організації.

5 Виробництво продукції в базових галузях економіки (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, торгівля).

4 Жовтень до жовтня.

5 Для зіставлення з іншими країнами, включаючи оборот підприємств харчування.

 

1 January-September compared with January-September.

2 Excluding turnover of public catering enterprises.

3 January-June compared with January-June.

4 Trade organizations.

5 Production of the main branches of the economy (manufacturing, agriculture, construction, transport and  trade).

6 October compared with October.

7 For comparability with other countries, including turnover of public catering enterprises.