Архів

Індекси основних соціально-економічних показників

по державах Співдружності у 2000 році

 

Basic social and economic indices for the CIS countries in 2000

 

 

(2000р. у відсотках до 1999р.)

(2000 in persentage as compared with 1999)

 

Валовий внутрішній продукт (у постійних цінах) Gross Domestic Product (at constant prices)

Індекси обсягу промислової продукції (у постійних цінах) Industrial production indices (at constant prices)

Валова продукція сільського господарства (у постійних цінах; у господарствах усіх категорій) Gross agricultural production (at constant prices;   all-types farms)

Інвестиції в основний капітал (у постійних цінах; усі джерела фінансування) Investment in fixed capital (at constant prices; from all sources)

 

Азербайджан

111,4

106,9

112

102

Azerbaijan

Білорусь

106

108,0

109

97

Belarus

Вірменія

106

106,4

97,5

126

Armenia

Грузія

101,9

106,1

85

102

Georgia

Казахстан

110,51

114,6

97

129

Kazakhstan

Киргизстан

105

106,0

104

104

Kyrgyzstan

Молдова, Республіка

101,9

102,3

97

101

Moldova, Republic of

Російська Федерація

1082

109,0

105

118

Russian Federation

Таджикистан

108,3

110,3

112

...

Tajikistan

Туркменістан

...

...

...

...

Turkmenistan

Узбекистан

104,2

106,4

...

100,7

Uzbekistan

Україна

112,9

109

111,2

Ukraine

 

1 Січень-вересень.

2 Виробництво продукції в базових галузях економіки (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, торгівля).

 

1 January-September.

2 Production of the main branches of the economy (manufacturing, agriculture, construction, transport and trade).

 

 

 

Продовження

Continued

 

(2000р. у відсотках до 1999р.)

(2000 in persentage as compared with 1999)

 

Індекси цін виробників промислової продукції Producer price indices

Індекси споживчих цін Consumer price indices

Роздрібний товарооборот  (у постійних цінах; по всіх каналах реалізації) Retail trade turnover(at constant prices; through all channels of sales)

 

Азербайджан

125

101,8

109,8

Azerbaijan

Білорусь

286

268,6

108,5

Belarus

Вірменія

100,8

99,2

108,3

Armenia

Грузія

106

104,0

111,4

Georgia

Казахстан

138

113,2

102,71

Kazakhstan

Киргизстан

132

118,7

107,2

Kyrgyzstan

Молдова, Республіка

128

131,0

100,1

Moldova, Republic of

Російська Федерація

1322

120,22

108,93

Russian Federation

Таджикистан

144

124,0

78,8

Tajikistan

Туркменістан

...

...

...

Turkmenistan

Узбекистан

157

...

105

Uzbekistan

Україна

120,8

128,2

105,6

Ukraine

 

 

1 Без підприємств харчування.

2 Грудень до грудня.

3 Для зіставлення з іншими країнами, включаючи оборот підприємств харчування.

1 Excluding public catering enterprises.

2 December compared with December.

3 For comparability with other countries, including turnover of public catering enterprises.