27.02.2019

Статистична інформація

Індекси будівельної продукції (01.2019)

Індекси будівельної продукції (за періоди з початку року) (01.2019)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (за періоди з початку року) (01.2019)

Публікації

Збірник "Доходи та витрати населення" (2006-2017)