28.02.2019

Експрес-випуски

Заробітна плата (01.2019)

Заборгованість із виплати заробітної плати (01.2019)

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг (01.2019)

Статистична інформація

Допоміжний (сателітний) рахунок освіти в Україні (2017)

Допоміжний (сателітний) рахунок охорони здоров'я в Україні (2017)

Допоміжний (сателітний) рахунок соціального захисту в Україні (2017

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі  товарами (2018)

Індекси фізичного обсягу продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами  (2018)

Індекси фізичного обсягу продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1997-2018)

Індекси фізичного обсягу продукції сільського господарства, реалізованої господарствами населення (2005-2018)

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої господарствами населення  ( 01-11.2018)

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої господарствами населення (2010-2018)

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами  (2018)

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами  (1996-2018)

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення  (2018)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами  (2018)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами  (1996-2018)

Виробництво промислової продукції за видами  (01.2019)

Виробництво промислової продукції за видами по регіонах (01.2019)

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань (2006-2019)

Індекси будівельної продукції (за періоди з початку року) (01-12.2018 остаточні дані)

Індекси будівельної продукції в Україні (2011-2018))

Індекси будівельної продукції за видами (2011-2018)

Індекси будівельної продукції за видами в Україні (2011-2018)

Індекси будівельної продукції за видами по регіонах (01.2019)

Індекси будівельної продукції по регіонах (01.2019)

Індекси промислової продукції в Україні ( 2007-2019)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (01.2019

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року) (01.2019)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) (01.2019)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) (за періоди з початку року) (01.2019)

Індекси промислової продукції по регіонах (01.2019)

Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну (за періоди з початку року, щоквартально) (2018)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010-2018)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (за періоди з початку року) (01-12.2018 остаточні дані)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах (01.2019)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах (01-12.2018 (остаточні дані)

Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах (01.2019)

Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах (01-12.2018 (остаточні дані)

Прийняття в експлуатацію житлових будівель за видами  (2010-2018)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в економіці України/з України (за періоди з початку року, щоквартально) (2018)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (2010-2018)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України/з України: за країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах (2010-2018)

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення по регіонах (за періоди з початку року, щоквартально) (2018)

Публікації

Збірник "Національні рахунки України" (украЇнською та англійською мовами) (2010-2017)