01.03.2019

Статистична інформація

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості (01.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (01.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (01.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах (01.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах (01.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах (01.2019)

Середня заробітна плата за регіонами (01.2019)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця (01.2019)

Індекси реальної заробітної плати по регіонах, % до відповідного місяця попереднього року (01.2019)

Середньомісячна заробітна плата за регіонами (01.2019)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року (01.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності (01.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (01.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності  (01.2019)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності (01.2019)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (01.2019)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності (01.2019)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (01.2019)

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання)(01.2019)