06.03.2019

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (01.2019)

Обсяг реалізованих послуг за регіонами за видами економічної діяльності (IV кв. 2018)

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) (01.2019)

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності (01.2019)

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) (01.2019)

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах (01.2019)

Публікації

Доповідь "Про соціально-економічне становище України" (01.2019)

Бюлетень "Соціально-економічне становище регіону" (01.2019)