22.03.2019

Експрес-випуски

Промислове виробництво (01-02.2019)

Статистична інформація

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів (уточнені дані) (І-ІV кв. 2018, 2018)

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах (уточнені дані) (І-ІV кв. 2018, 2018)

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року (уточнені дані) (І-ІV кв. 2018, 2018)

Зведені національні рахунки (IV кв. 2018)

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту (уточнені дані) (І-ІV кв. 2018, 2018)

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту (уточнені дані) (І-ІV кв. 2018, 2018)

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями (уточнені дані) (І-ІV кв. 2018, 2018)

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями (уточнені дані) (І-ІV кв. 2018, 2018)

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями (уточнені дані) (І-ІV кв. 2018, 2018)

Міграційний рух населення (01.2019)

Природний рух населення (01.2019)

Чисельність населення (01.2019)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна оперативна інформація) (01.2019)

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу (щомісячна оперативна інформація) (01.2019)

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі  товарами (01.2019)

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi  (щомісячна оперативна інформація) (01.2019)

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна оперативна інформація) (01.2019)

Товарна структура зовнішньої торгівлі (щомісячна оперативна інформація) (01.2019)