26.03.2019

Статистична інформація

Безробітне населення (за методологією МОП) по регіонах (2018)

Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості, віковими групами  (2018)

Економічна активність населення за статтю, типом місцевості, віковими групами (2018)

Економічно активне населення по регіонах (2018)

Економічно неактивне населення за статтю, типом місцевості, віковими групами (2018)

Економічно неактивне населення по регіонах (2018)

Зайняте населення по регіонах (2018)

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості, віковими групами (2018)

Зареєстроване безробіття населення по регіонах (2018)

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) по регіонах (2018)

Рівень економічної активності населення по регіонах (2018)

Рівень зайнятості населення по регіонах (2018)

Особисті селянські господарства (2018)