29.03.2019

Статистична інформація

Виробництво промислової продукції за видами (01-02.2019)

Виробництво промислової продукції за видами по регіонах (01-02.2019)

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості (01-02.2019)

Безробіття населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості  (2018)

Безробіття населення (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи  (2018)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності (01.2019; 02.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (01.2019; 02.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах (01.2019; 02.2019)

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) (01.2019; 02.2019)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року (01.2019; 01-02.2019)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця (01.2019; 02.2019)

Індекси реальної заробітної плати по регіонах, % до відповідного місяця попереднього року (01.2019; 02.2019)

Населення за причинами економічної неактивності (2018)

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності  (2018)

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та статусом зайнятості (2018)

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та віковими групами (2018)

Неформально зайняте населення по регіонах (2018)

Основні показники ринку праці (2000-2018)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності (01.2019; 02.2019)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (01.2019; 02.2019)

Середня заробітна плата за регіонами (01.2019; 02.2019)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності (01.2019; 01-02.2019)

Середньомісячна заробітна плата за регіонами (01.2019; 01-02.2019)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (01.2019; 01-02.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (01.2019; 02.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (01.2019; 02.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах (01.2019; 02.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності  (01.2019; 02.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності (01.2019; 01-02.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах (01.2019; 02.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах (01.2019; 01-02.2019)

Публікації

Збірник "Індекси споживчих цін" (1991-2018)

Збірник "Індекси цін виробників" (2013-2018)