31.05.2019

Експрес-випуски

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг (04.2019)

Статистична інформація

Сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по країні на 1 число (03.2019)

Експериментальний баланс фінансових активів і пасивів (2017)

Експериментальний баланс нефінансових активів (2017)

Продукція сільського господарства у постійних цінах (2018)(остаточні дані)

Індекси сільськогосподарської продукції (01-05.2019)

Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2018) (2018 остаточні дані)

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (04.2019)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (остаточні дані) (2018)

Товарна структура зовнішньої торгівлі (остаточні дані) (2018)

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами (остаточні дані) (2018)

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу (остаточні дані) (2018)

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi (остаточні дані) (2018)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами з країнами ЄС (остаточні дані) (2018)

Товарна структура зовнішньої торгівлі з країнами ЄС (остаточні дані) (2018)

Щомісячні обсяги зовнішньої торгівлі товарами за країнами світу (2018)

Щомісячні обсяги товарної структури зовнішньої торгівлі (2018)

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2018)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу (І-IV кв. 2018, 2018)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами (за видами) (І-IV кв. 2018, 2018)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами з країнами ЄС (І-IV кв. 2018, 2018)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами (за видами) з країнами ЄС (І-IV кв. 2018, 2018)

Річні обсяги зовнішньої торгівлі послугами України з країнами світу (за видами послуг) (2018)

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу (2008-2018)

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за видами (2008-2018)

Динаміка географічної структура зовнішньої торгівлі послугами (1996-2018)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати по регіонах на 1 число (04.2019)

Індекси сільськогосподарської продукції 2018 (остаточні дані)

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами (остаточні дані) (2018)

Публікації

Збірник "Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України" (2010-2018)

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
23.05.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше