25.06.2019

Статистична інформація

Безробітне населення (за методологією МОП) по регіонах (01-03.2019)

Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості, віковими групами  (01-03.2019)

Зайняте населення по регіонах (01-03.2019)

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості, віковими групами  (01-03.2019)

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості, віковими групами  (01-03.2019)

Особи, які не входять до складу робочої сили по регіонах (01-03.2019)

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) по регіонах (01-03.2019)

Рівень зайнятості населення по регіонах (01-03.2019)

Рівень участі в робочій силі по регіонах (01-03.2019)

Робоча сила за статтю, типом місцевості, віковими групами (01-03.2019)

Робоча сила по регіонах (01-03.2019)

Використання палива (05.2019)

Запаси палива (05.2019)

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (І кв. 2019)

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств  за видами економічної діяльності (І кв. 2019)

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств  за видами економічної діяльності промисловості (І кв. 2019)

Фінансові результати велиикх та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (І кв. 2019)

Фінансові результати до оподаткування велиикх та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості (І кв. 2019)

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за регіонами (І кв. 2019)

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (І кв. 2019)

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості (І кв. 2019)

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за регіонами (І кв. 2019)

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
24.05.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше