01.07.2019

 

Експрес-випуски

 

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг (05.2019)

Доходи та витрати населення  (І кв. 2019) (попередні дані)

 

 

Статистична інформація

 

Квартальні рахунки за інституційними секторами економіки: поточних операцій та операцій з капіталом (I кв. 2019)

Диференціація життєвого рівня населення (1999-2018) (2018)

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005-2018) (2018)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2018) (2018)

Структура сукупних витрат домогосподарств (1999-2018) (2018)

Структура сукупних ресурсів домогосподарств (1999-2018) (2018)

Характеристика домогосподарств (1999-2018) (2018)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності (05.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (05.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах (05.2019)

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) (05.2019)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця (05.2019)

Індекси реальної заробітної плати по регіонах, % до відповідного місяця попереднього року (05.2019)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року (01-05.2019)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності (01-05.2019)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (01-05.2019)

Середньомісячна заробітна плата за регіонами (01-05.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (05.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (05.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах (05.2019)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності (05.2019)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (05.2019)

Середня заробітна плата за регіонами (05.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності (05.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності (за період з початку року) (01-05.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах (05.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах (за період з початку року) (01-05.2019)

 

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
19.06.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше