29.08.2019

Статистична інформація

Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну (за періоди з початку року, щоквартально) (01- 06.2019)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в економіці України/з України (за періоди з початку року, щоквартально) (01- 06.2019)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України/з України: за країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах (за періоди з початку року, щоквартально) (01- 06.2019)

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення по регіонах (за періоди з початку року, щоквартально) (01- 06.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності (07.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (07.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах (07.2019)

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) (07.2019)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року (01-07.2019)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця (07.2019)

Індекси реальної заробітної плати по регіонах, % до відповідного місяця попереднього року (07.2019)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності (07.2019)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (07.2019)

Середня заробітна плата за регіонами (07.2019)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності (01-07.2019)

Середньомісячна заробітна плата за регіонами (01-07.2019)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (01-07.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (07.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (07.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах (07.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності (07.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах (07.2019)

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
25.07.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше