19.09.2019

Статистична інформація

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах (попередні дані) (ІІ кв. 2019)

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року (попередні дані) (ІІ кв. 2019)

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів (попередні дані) (ІІ кв. 2019)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна оперативна інформація) (01-07.2019)

Зведені національні рахунки (ІІ кв. 2019)

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту (попередні дані) (ІІ кв. 2019)

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту (попередні дані) (ІІ кв. 2019)

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу (щомісячна оперативна інформація)  (01-07.2019)

Індекси фізичного обсягу продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (01-08.2019)

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі  товарами (07.2019)

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої господарствами населення (01-08.2019)

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (01-08.2019)

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями (попередні дані) (ІІ кв. 2019)

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями (попередні дані) (ІІ кв. 2019)

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями (попередні дані) (ІІ кв. 2019)

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi  (щомісячна оперативна інформація)  (01-07.2019)

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням (01-08.2019)

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення (01-08.2019)

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна оперативна інформація)  (01-07.2019)

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна оперативна інформація) (01-07.2019)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (01-08.2019)

Товарна структура зовнішньої торгівлі (щомісячна оперативна інформація)  (01-07.2019)

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
28.08.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше