24.09.2019

Статистична інформація

Безробітне населення (за методологією МОП) по регіонах (01-06.2019)

Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості, віковими групами (01-06.2019)

Зайняте населення по регіонах (01-06.2019)

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості, віковими групами (01-06.2019)

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС по регіонах на кінець місяця (08.2019)

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за місяць) (08.2019)

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року) (01-08.2019)

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за місяць) (08.2019)

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року) (01-08.2019)

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості, віковими групами (01-06.2019)

Особи, які не входять до складу робочої сили по регіонах (01-06.2019)

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (І півр. 2019)

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств  за видами економічної діяльності (І півр. 2019)

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств  за видами економічної діяльності промисловості (І півр. 2019)

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) по регіонах (01-06.2019)

Рівень зайнятості населення по регіонах (01-06.2019)

Рівень участі в робочій силі по регіонах (01-06.2019)

Робоча сила за статтю, типом місцевості, віковими групами (01-06.2019)

Робоча сила по регіонах (01-06.2019)

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (І півр. 2019)

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості (І півр. 2019)

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за регіонами (І півр.2019)

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (І півр. 2019)

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості  (І півр. 2019)

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за регіонами (І півр.2019)

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
29.08.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше