30.09.2019

Експрес-випуски

Доходи та витрати населення (ІІ кв. 2019 (попередні дані))

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг (08.2019)

Статистична інформація

Виробництво промислової продукції за видами по регіонах (01-08.2019)

Виробництво промислової продукції за видами (01-08.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності (08.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (08.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах (08.2019)

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) (08.2019)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року (01-08.2019)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця (08.2019)

Індекси реальної заробітної плати по регіонах, % до відповідного місяця попереднього року (08.2019)

Квартальні рахунки за інституційними секторами економіки: поточних операцій та операцій з капіталом (ІI кв. 2019)

Основні засоби України за видами економічної діяльності (2018)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності (01-08.2019)

Середньомісячна заробітна плата за регіонами (01-08.2019)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (01-08.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (08.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (08.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах (08.2019)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності (08.2019)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (08.2019)

Середня заробітна плата за регіонами (08.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності (08.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності (01-08.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах  (01-08.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах (08.2019)

Ціни на електроенергію для споживачів (I півр. 2019)

Ціни на природний газ для споживачів (I півр. 2019)

Публікації

Збірник "Жінки і чоловіки в Україні"  (2018)

Збірник "Наукова та інноваційна діяльність України"  (2018)

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
28.08.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше