29.10.2019

Статистична інформація

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань (2006-2019)

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2019 роках (01-09.2019)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (01-09.2019)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року) (01-09.2019)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) (01-09.2019)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) (за періоди з початку року) (01-09.2019)

Індекси промислової продукції по регіонах (01-09.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності (09.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (09.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах (12.2018)

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання)  (09.2019)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року (01-12.2018)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця (12.2018)

Індекси реальної заробітної плати по регіонах, % до відповідного місяця попереднього року (12.2018)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності (09.2019)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (09.2019)

Середня заробітна плата за регіонами (12.2018)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності (01-09.2019)

Середньомісячна заробітна плата за регіонами (01-12.2018)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (01-09.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (09.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (09.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах (12.2018)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності (09.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності (01-09.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах (12.2018)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах (01-12.2018)

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
25.09.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше