29.11.2019

Експрес-випуски

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг (10.2019)

Статистична інформація

Виробництво промислової продукції за видами (01-10.2019)

Виробництво промислової продукції за видами по регіонах (01-10.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності (10.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (10.2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах (10.2019)

Експорт товарів за кількістю найманих працівників за видами економічної діяльності (2018)

Експорт товарів за кількістю найманих працівників у розрізі регіонів (2018)

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) (10.2019)

Імпорт товарів за кількістю найманих працівників за видами економічної діяльності (2018)

Імпорт товарів за кількістю найманих працівників у розрізі регіонів (2018)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року (01-10.2019)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця (10.2019)

Індекси реальної заробітної плати по регіонах, % до відповідного місяця попереднього року (10.2019)

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості (01-10.2019)

Рахунок викидів у атмосферне повітря (2017)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності (01-10.2019)

Середньомісячна заробітна плата за регіонами (01-10.2019)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (01-10.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (10.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (10.2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах (10.2019)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності (10.2019)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (10.2019)

Середня заробітна плата за регіонами (10.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності (10.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності (01-10.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах (01-10.2019)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах (10.2019)

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
29.10.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше